Tijdelijke huisvesting

De Binnenhofrenovatie is een indringende ingreep. Daarom krijgen alle Kamerleden, de minister-president en zijn staf, bestuurders en ambtenaren tijdelijk een andere werkplek. De gebruikers van het Binnenhof verhuizen naar rijkspanden in Den Haag. Locaties die veilig, representatief en passend zijn voor gebruik.

Beeld: Levien Willemsen
Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag

Bezuidenhoutseweg 67

Tijdens de renovatie biedt het pand aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag onderdak aan de Tweede Kamer. Vanaf september 2021 vergadert de Tweede Kamer in de tijdelijke plenaire zaal en heeft het publiek toegang via de nieuwe publieksentree aan de stationszijde.

Beeld: Dirk Verwoerd

Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat

In de panden Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat in Den Haag, ook wel bekend als Huis Huguetan is tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor de Eerste Kamer en een deel van de Raad van State. Zij kunnen hier goed en veilig werken tijdens de Binnenhofrenovatie.
Het tijdelijke onderkomen is voorzien van vergelijkbare faciliteiten als nu aan het Binnenhof. Zo is er een plenaire zaal voor de Eerste Kamer en een zaal voor de wekelijkse vergadering van de afdeling Advisering van de Raad van State. Daarnaast biedt het pand kantoorruimten voor circa 75 medewerkers. Ook is rekening gehouden met de ontvangst van bezoekers zoals scholieren, dagjesmensen en gasten. De tijdelijke huisvesting is sinds eind augustus 2021 volledig operationeel en gereed voor gebruik.

Beeld: Bas Kijzers
Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73

Bezuidenhoutseweg 73

De tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken wordt gerealiseerd in het rijksverzamelkantoor Bezuidenhoutseweg 73 (B73), waar nu ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn ondergebracht. Dit besluit is samen met het ministerie van AZ genomen en in nauw overleg met de ministeries van EZK en LNV. Totdat de inhuizing in B73 is gerealiseerd blijft het ministerie van Algemene Zaken, inclusief het Trêvesgebied ten behoeve van ministerraad en onderraden, nog op het Binnenhof. Kamerbrief stand van zaken renovatie Binnenhof | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Architecten tijdelijke huisvesting

De architecten voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, Bezuidenhoutseweg, zijn Bart Kellerhuis en Marnix van der Meer (Zecc Architecten).

Voor de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en de Raad van State aan het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat 52 is architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven geselecteerd.