Tijdelijke huisvesting

De renovatie van het Binnenhof is een indringende ingreep. Daarom krijgen alle Kamerleden, de minister-president en zijn staf, bestuurders en ambtenaren tijdelijk een andere werkplek. Ook de verhuizing is een grote operatie. De gebruikers van het Binnenhof verhuizen naar beschikbare rijkspanden in Den Haag. Daarbij geldt dat de locaties veilig, representatief en passend zijn voor gebruik.

Beeld: Levien Willemsen
Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag

Bezuidenhoutseweg 67

Volgens het plan dat er nu ligt duurt de renovatie 5,5 jaar. Tijdens de renovatie biedt het pand aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag plaats voor tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Hier was tot en met medio 2017 het ministerie van Buitenlandse Zaken gevestigd.

Beeld: Dirk Verwoerd
Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat 52, Den Haag

Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat

In de panden Lange Voorhout 34-36/ Kazernestraat, ook wel bekend als Huis Huguetan wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor de Eerste Kamer en een deel van de Raad van State. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt dit markante gebouw verbouwd om de tijdelijke huisvesting van deze organisaties mogelijk te maken. Zij kunnen hier straks goed en veilig werken. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de tijdelijke huisvesting is voorzien van vergelijkbare faciliteiten als nu aan het Binnenhof. In de panden Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat worden onder meer een plenaire zaal voor de Eerste Kamer gerealiseerd en een zaal voor de wekelijkse vergadering van de Afdeling advisering van de Raad van State. Er komen kantoorruimtes voor circa 75 medewerkers. Ook wordt rekening gehouden met de ontvangst van bezoekers zoals scholieren, dagjesmensen en gasten.

Nazomer 2019 is Dura Vermeer Bouw Heyma (DVBH) in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gestart met bouw voorbereidend werk aan de panden. Eerst is een bouwplaats ingericht. Daarna is binnen in het gebouw vooral veel weggehaald en opgeruimd om de opbouw van de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. In april 2020 heeft DVBH de vervolgopdracht gekregen voor de realisatie. De bouwactiviteit neemt toe, met gepaste maatregelen onder de huidige omstandigheden. Naar verwachting is de tijdelijke huisvesting zomer 2021 klaar om in gebruik genomen te worden door de Eerste Kamer en de Afdeling advisering van de Raad van State.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Schetsontwerp tijdelijke huisvesting Catshuisterrein

Catshuis

Op het Catshuisterrein wordt door het Rijksvastgoedbedrijf tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor een deel van de medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken. Begin juli 2019 is geconstateerd dat de voorbereiding van de tijdelijke huisvesting op het terrein van het Catshuis meer tijd vergt vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan de informatiebeveiliging en de consequenties daarvan voor het (ontwerp)proces. De eerstvolgende reële mogelijkheid om te verhuizen naar het Catshuisterrein is het zomerreces van 2021. (kamerstuk dd 12 juli 2019). De ontwerpwerkzaamheden zijn in volle gang en volgens de huidige planning start de daadwerkelijke bouw van de tijdelijke huisvesting in 2020.

Gebruikers nauw betrekken

Het Rijksvastgoedbedrijf houdt er rekening mee dat de tijdelijke werkomgeving voor alle gebruikers voldoet en dat die is voorzien van vergelijkbare faciliteiten als nu op het Binnenhof. Het Rijksvastgoedbedrijf betrekt de gebruikers nauw bij de verdere uitwerking van de plannen voor de tijdelijke huisvestingen.

Architecten tijdelijke huisvesting

De architecten voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, Bezuidenhoutseweg, zijn Bart Kellerhuis en Marnix van der Meer (Zecc Architecten).

Voor de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en de Raad van State aan het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat 52 is architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven geselecteerd.