Tijdelijke huisvesting

De Binnenhofrenovatie is een indringende ingreep. Daarom krijgen alle Kamerleden, de minister-president en zijn staf, bestuurders en ambtenaren tijdelijk een andere werkplek. De gebruikers van het Binnenhof verhuizen naar rijkspanden in Den Haag. Locaties die veilig, representatief en passend zijn voor gebruik.

Beeld: Levien Willemsen
Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag

Bezuidenhoutseweg 67

Tijdens de renovatie biedt het pand aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag onderdak aan de Tweede Kamer. Vanaf september 2021 vergadert de Tweede Kamer in de tijdelijke plenaire zaal en heeft het publiek toegang via de nieuwe publieksentree aan de stationszijde.

Beeld: Dirk Verwoerd
Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat 52, Den Haag

Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat

In de panden Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat in Den Haag, ook wel bekend als Huis Huguetan is tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor de Eerste Kamer en een deel van de Raad van State. Zij kunnen hier goed en veilig werken tijdens de Binnenhofrenovatie.
Het tijdelijke onderkomen is voorzien van vergelijkbare faciliteiten als nu aan het Binnenhof. Zo is er een plenaire zaal voor de Eerste Kamer en een zaal voor de wekelijkse vergadering van de afdeling Advisering van de Raad van State. Daarnaast biedt het pand kantoorruimten voor circa 75 medewerkers. Ook is rekening gehouden met de ontvangst van bezoekers zoals scholieren, dagjesmensen en gasten. De tijdelijke huisvesting is eind augustus 2021 volledig operationeel en gereed voor gebruik.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Schetsontwerp tijdelijke huisvesting Catshuisterrein

Catshuis

Op het Catshuisterrein is door het Rijksvastgoedbedrijf tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor een deel van de medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken. Begin juli 2019 is geconstateerd dat de voorbereiding van de tijdelijke huisvesting op het terrein van het Catshuis meer tijd vergt vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan de informatiebeveiliging en de consequenties daarvan voor het (ontwerp)proces. De eerstvolgende reële mogelijkheid om te verhuizen naar het Catshuisterrein is het zomerreces van 2021 (kamerstuk dd 12 juli 2019).

Architecten tijdelijke huisvesting

De architecten voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, Bezuidenhoutseweg, zijn Bart Kellerhuis en Marnix van der Meer (Zecc Architecten).

Voor de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en de Raad van State aan het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat 52 is architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven geselecteerd.