Wat renoveren?

De renovatie is dringend nodig om verschillende grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen als aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. Na de renovatie voldoet het complex weer aan alle eisen om continu in bedrijf te zijn.

Schimmelvorming in Schepelhal Binnenhof

Schimmelvorming in Schepelhal Binnenhof

De renovatie van het Binnenhof is een complexe operatie. Het omvat een grote hoeveelheid ingrepen. Het kabinet heeft kritisch gekeken naar de noodzaak van de ingrepen en kiest voor een zo sober mogelijke renovatie. Voor het overgrote deel gaat het om noodzakelijk herstel van gebreken en aanpassingen die nodig zijn om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Enkele ‘functionele verbeteringen’ worden gelijk meegenomen. Zo worden de ingangen aangepast om de grote aantallen medewerkers en bezoekers beter te kunnen ontvangen.

Het Binnenhof is aangesloten op de stadsverwarming

Gasloos?

Wordt het Binnenhof gasloos? Feit is, dat het Binnenhof al bijna gasloos is. Op een klein kacheltje na in de voormalige ambtswoning van de kamerbewaarder van de Eerste Kamer. Het Binnenhof wordt verwarmd met stadsverwarming, dat weliswaar gasgestookt is, maar waarbij slim gebruikt wordt gemaakt van restwarmte. De ambitie is om het Binnenhof op termijn aan te sluiten op een duurzame energievoorziening. Hiervoor laat het Rijksvastgoedbedrijf tijdens de renovatie een centrale energievoorziening aanleggen waar alle gebouwen van het Binnenhof op aangesloten worden. Staatssecretaris Knops heeft tijdens een Algemeen Overleg (AO) van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 23 mei 2018 toegezegd om bij de renovatie verder te gaan met duurzaamheid dan het minimaal vereiste, binnen de kaders van budget (475 miljoen euro, prijspeil 2015), planning (5,5 jaar) en het in stand houden van de waarde van het monument. Duurzame maatregelen die - waar mogelijk - worden genomen zijn bijvoorbeeld energiezuinige (LED)verlichting, moderne en energiezuinige installaties, warmteterugwinning in luchtbehandeling, isolatie van daken en isolatieglas in plaats van enkel glas. De aanleg van zonnepanelen wordt meegenomen, voor zover het kosteneffectief is en het monument niet aantast. Ook sluit het Binnenhof aan bij de gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag.