Omgeving

Het Binnenhof, kern van de historische binnenstad van Den Haag, blijft leefbaar en aantrekkelijk tijdens de renovatie. Dit is samen met bewoners, ondernemers en instellingen uit de omgeving geformuleerd in het plan van aanpak ‘Renovatie Binnenhof, met oog voor de omgeving’. Dit plan is op 13 maart 2017 aangeboden aan minister Plasterk en wethouder Revis door het Omgevingsoverleg Binnenhofrenovatie.

Leefbare en aantrekkelijke omgeving

Gezamenlijk hebben bewoners, ondernemers en instellingen gesproken over de (mogelijke) effecten van de renovatie op de omgeving. Doelstellingen, voorwaarden en ideeën om kansen te benutten en overlast te beperken zijn verwoord rond de doelen:

  • Een leefbaar en bewoonbaar gebied rond het Binnenhof behouden, door overlast van werkzaamheden en bouwplaats te beperken.
  • Een aantrekkelijke omgeving rond het Binnenhof behouden door een omgevingsprogramma te realiseren waar bezoekers uit binnen- en buitenland voor komen.
  • Een aantrekkelijke bouwplaats als communicatie en belevingspunt realiseren onder andere voor bezoekers die onder leiding van ProDemos een bezoek aan het Binnenhof en de Eerste en Tweede Kamer brengen.
  • De rijke geschiedenis van 800 jaar Binnenhof en de veranderende samenleving over het voetlicht brengen.

Omgevingsprogramma

Na oplevering van het plan van aanpak, is in 2017 het Kernteam Omgeving Binnenhof (KOB) van start gegaan om een omgevingsprogramma te realiseren. Het KOB bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Binnenstad Den Haag, ProDemos, Het Nationale Theater, het Mauritshuis, The Hague Marketing Bureau, ondernemers, gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf. Het omgevingsprogramma houdt de omgeving van het Binnenhof voor alle doelgroepen aantrekkelijk. Dit kunnen verschillende activiteiten en maatregelen zijn die vanuit de unieke situatie dat het Binnenhof vijf en een half jaar gerenoveerd wordt, plaats kunnen vinden. Gedacht wordt aan een uitzichtpunt, informatiecentrum, rondleidingen, voorstellingen, tentoonstellingen, evenementen en aankleding van de bouwplaats.

Bouwplaats en bereikbaarheid

Tijdens de renovatie wordt het Binnenhof een bouwplaats. Je kunt dan niet meer over het Binnenhof lopen of fietsen. Bouwkranen, machines en bouwmaterialen komen grotendeels op het Binnenhof zelf. Uit veiligheidsoogpunt worden bouwschuttingen of steigers geplaatst.  Dit gebeurt alleen daar waar nodig en alleen de periode dat de veiligheidsvoorzieningen nodig zijn. Nog nader bekeken wordt of daarnaast in de directe omgeving van het Binnenhof ook bouwplaatsen noodzakelijk zijn. Wat hiervoor de beste plek is, is op dit moment nog niet bekend, en zal samen met de gemeente en de omgeving worden uitgewerkt. Aannemers parkeren in ieder geval buiten het centrum van de stad en er komt een overslagpunt voor bouwmateriaal - een zogenaamde HUB – aan de rand van de stad. Aan- en afvoer van materiaal gebeurt op het moment dat het nodig is. Het overslagpunt en de bouwroutes worden in overleg met de gemeente en de aannemer bepaald.

Het Rijksvastgoedbedrijf voert op dit moment verkennende gesprekken met aannemers. Het Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar omwonenden, winkeliers en publiek zo min mogelijk overlast te geven en is hierover in gesprek met de gemeente en betrokkenen uit de omgeving. Bereikbaarheid van de omgeving zal altijd geborgd zijn.

Contact

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag zijn samen in gesprek met (vertegenwoordigers van) omwonenden, ondernemers, culturele instellingen, marketingorganisaties en vele belangenorganisaties die op de een of andere manier in aanraking zullen komen met de gevolgen van de renovatie. Heeft u vragen over een leefbare en aantrekkelijke omgeving van het Binnenhof tijdens de renovatie, neemt u dan contact op met het Rijksvastgoedbedrijf via Informatie Rijksoverheid.

Het Binnenhof, parlementaire democratie van Nederland. En iedereen kan het ook bezoeken.

Een uniek ensemble van gebouwen, door de eeuwen heen gegroeid en aangepast. En nu moet er weer een aanpassing plaatsvinden, omdat er bouwkundig en installatietechnisch veel moet gebeuren.

Als er gerenoveerd moet worden, dan moet het. Want anders ben je het over een tijdje kwijt.

Als ik het zo in de krant heb gelezen, wordt het hoog hoog tijd dat er wat aan gedaan wordt.

Kan me niet voorstellen dat het daar zoveel jaar voor dicht moet, en ook niet dat het zoveel moet kosten.

Wij ondernemers op Lange Poten maken ons grote zorgen dat de verbouwing heel slechte invloed op onze ondernemingen heeft.

Het Binnenhof heeft last van lekkage, we hebben slechte daken, scheurvorming, wateroverlast in de kelders, verouderde techniek, overvolle kabelgoten.
Er zijn politici hier actief, maar ook ambtenaren. Er zijn ook heel veel toeristen die het Binnenhof bezoeken.
We móeten nu echt gaan renoveren om ervoor te zorgen dat al deze mensen hun werk kunnen blijven uitvoeren.
Maar ook dat de toeristen gewoon het Binnenhof kunnen blijven bezoeken.

We gaan het Binnenhof renoveren in een keer.
Dat betekent dat alle delen van het complex
in een keer worden aangepakt.
Het is een groot project.
Zo zullen wij alle daken moeten vernieuwen.
Dan heb je het al snel over de oppervlakte van vijf voetbalvelden, die we opnieuw moeten aanbrengen.
Op piekmomenten zullen er 750 bouwvakkers aan de gang zijn.
We zullen starten met de renovatie in 2020, en het project zal klaar zijn in 2025.
Helaas is het niet mogelijk om zonder last voor de omgeving deze renovatie uit te voeren.
Die overlast zal bestaan uit aan- en afvoer van goederen, en geluidsoverlast.
Die geluidsoverlast zal mogelijk meevallen omdat heel veel van de werkzaamheden binnen het complex plaatsvinden.
Maar we zullen kijken of we die overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.

Tijdens de renovatie zal de omgeving, zoals Lange Poten en Plein, goed bereikbaar blijven.

Tot de renovatie begint in de zomer van 2020 verandert er eigenlijk niks.
Het Binnenhof blijft gewoon in bedrijf, de Eerste en Tweede Kamer blijven hier vergaderen.
En dat betekent ook dat mensen gewoon op bezoek kunnen komen zoals dat nu ook het geval is.
Met Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente, ProDemos en omwonenden zijn we nu aan het bekijken hoe we tijdens het renovatieproces dat Binnenhof zo toegankelijk mogelijk kunnen houden.
Er wordt nagedacht over het maken van een luchtbrug over het Binnenhof, zodat je op een unieke manier van bovenaf dat complex kunt zien.
Denk aan "hard hat tours", wat natuurlijk een heel spannende manier is om tijdens zo'n verbouwing toch iets te zien van dat prachtige historische complex.

De bouwvakkers, die jongens die hier komen werken, daar profiteren wij natuurlijk weer van.
Want waar gewerkt wordt moet gegeten worden.

Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed zal verlopen. Ja, waarom niet?
Ik neem aan dat er een plan is en dat het netjes uitgevoerd wordt.

We gaan er dus in zomer 2020 uit met zijn allen.

Maar hopelijk zo snel mogelijk weer terug!