Tijdlijn renovatie Binnenhof

Het Binnenhof wordt in één keer gerenoveerd. In 2020 starten de werkzaamheden op het Binnenhof. Tot die tijd bereidt het Rijksvastgoedbedrijf de renovatie goed voor en blijft het Binnenhof in gebruik. Ook zorgt het Rijksvastgoedbedrijf  dat de locaties voor de tijdelijke huisvesting van de gebruikers in de zomer van 2020 klaar zijn voor gebruik.

Tijdlijn Renovatie BinnenhofVoorbereiding en uitvoering