Onderzoek varianten renovatie Binnenhof

Op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer is begin 2016 onderzoek uitgevoerd naar twee alternatieven waarbij de Eerste en de Tweede Kamer zo kort mogelijk van het Binnenhof weg zijn of zo snel mogelijk weer terugkeren. Ze worden hieronder toegelicht. Hiervoor bleek geen meerderheid in de Tweede Kamer. Eerder waren al 11 mogelijke varianten onderzocht. De onderzoeken zijn in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd door Arcadis en Twynstra Gudde (validatie). De onderzoeksresultaten  zijn  getoetst door Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de architecten Pi de Bruijn en Hans van Heeswijk.

Kabinetsvariant

In de kabinetsvariant - waarmee zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben ingestemd - is het hele Binnenhof leeg tijdens de renovatie. De renovatie duurt dan 5,5 jaar en kost maximaal 475 miljoen euro.

De Tweede en de Eerste Kamer zouden dan tijdelijk onderdak krijgen in het gebouw waar nu nog het ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg) zit. De Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken zouden terecht kunnen in het oude gebouw van de Hoge Raad (Lange Voorhout, Kazernestraat). In november 2016 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de tijdelijke huisvesting.

Infographic renovatie Binnenhof 'Kabinetsvariant'

Kabinetsvariant

Variant ‘Eerste Kamer eerder terug’

Bij de variant ‘Eerste Kamer eerder terug’ verhuizen alle gebruikers bij de start van de renovatie. De Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken keren daarna eerder terug, namelijk na 2,7 jaar. De Tweede Kamer keert terug na 6,4 jaar. De renovatie duurt bijna een jaar langer (6,4 jaar) en de kosten zijn 7 miljoen euro hoger dan de kortste variant. Ook moet rekening gehouden worden met overlast door de bouw voor de teruggekeerde gebruikers en extra beveiligingsmaatregelen.

Infographic renovatie Binnenhof variant 'Eerste Kamer eerder terug'

Variant 'Eerste Kamer eerder terug'

Variant ’Tweede Kamer na Eerste Kamer’

In deze variant wordt in twee fases gerenoveerd. De totale renovatieperiode duurt zeven jaar, waarvan drie jaar voor fase 1 (Algemene Zaken, Eerste Kamer en Raad van State verhuizen dan tijdelijk) en vier jaar voor fase 2 (Tweede Kamer verhuist dan tijdelijk). De renovatie is 50 miljoen euro duurder dan de kortste variant. In deze variant vindt altijd een deel van het politieke werk op het Binnenhof plaats, toegankelijk voor bezoekers. Wel zijn er risico’s op het gebied van (brand)veiligheid en de uitval van verouderde installaties. Bovendien zullen de Hofvijver en de helft van het Plein en de Lange Poten lange tijd bouwterrein zijn.

Infographic renovatie Binnenhof variant 'Tweede Kamer na Eerste Kamer'

Variant ’Tweede Kamer na Eerste Kamer’