Den Haag, Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex, een acht eeuwen oud monument dat continu ‘in bedrijf’ is. Na een periode van intensief gebruik kampt het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. En om het cultureel erfgoed voor de lange termijn te behouden.

Naast nieuws en achtergronden over de renovatie kunt u ook verhalen over het Binnenhof lezen:

Actueel

De aanvang van de Binnenhof-renovatie is een jaar uitgesteld tot de zomer van 2021. Ook de verhuizing van de gebruikers van het Binnenhofcomplex naar drie tijdelijke locaties vindt een jaar later plaats. Hierover informeerde staatssecretaris, nu minister, Knops de Tweede Kamer op 16 oktober 2019 met een Kamerbrief. De precieze gevolgen van het uitstel zijn nu nog niet bekend. Prinsjesdag 2021 is in ieder geval nog in de Ridderzaal.

Voorbereidingen

Het project ligt niet stil. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat volop door met alle voorbereidingen. De renovatie blijft hard nodig. En de plannen worden nog verder uitgewerkt. Diverse architecten en adviseurs maken ontwerpen voor de verschillende gebouwdelen. Zo is bijvoorbeeld het architectenteam voor de renovatie van het Tweede Kamergebouw bezig - samen met een team van technisch adviseurs - het architectonisch voorontwerp voor het gebouwdeel van de Tweede Kamer af te ronden. Ook de voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, de minister-president en zijn staf en een deel van de Raad van State zijn in volle gang.

Openbaarmaking rapporten

In december 2019 is het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de publicatie van een serie documenten over de renovatie van het Binnenhof. Het betreft onder andere bouwhistorische onderzoeken. Hiermee kunnen belangstellenden meer inzicht krijgen in de voorbereiding van de renovatie. Dit betekent dat plannen en uitwerkingen, zodra deze zijn vastgesteld, publiek worden. Dit gebeurt voor alle nieuwe belangrijke documenten.

In oktober tot en met november 2020 deed MarketResponse in opdracht van het project renovatie Binnenhof 2 communicatieonderzoeken. U vindt hier de rapportages van beide onderzoeken.
 

  • Rapporten en stukken over het Binnenhof vindt u bij het betreffende onderwerp of via de zoekfunctie onder documenten.

Kenmerken

  • Adres: Binnenhof 1, 1a-7, 8-14, 17-20, 21-23, Lange Poten 10, Plein 1, 2 en 2b Den Haag
  • Monument: Rijksmonument
  • Eerste bouwperiode: Circa 1250: voormalig paleis der graven van Holland met Ridderzaal
  • Functie: Huisvesting Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken
  • Beheerder: Rijksvastgoedbedrijf
  • Planning: Project zit in voorbereidingsfase. Start renovatie circa 2021
  • Aantal kantoren op het Binnenhof: 650
  • Oppervlakte Binnenhofcomplex: Circa 89.000 m2
  • Contact: Informatie Rijksoverheid

Locatie

Kaart

Binnenhof, Den Haag