Den Haag, Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex, een acht eeuwen oud monument dat continu ‘in bedrijf’ is. Na een periode van intensief gebruik kampt het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. En om het cultureel erfgoed voor de lange termijn te behouden.

Aanpak Renovatie Binnenhof

Het Binnenhof, dat is de parlementaire democratie van Nederland.
En iedereen kan het ook bezoeken.

Een uniek ensemble van gebouwen, door de eeuwen heen gegroeid en aangepast.
En nu moet er weer een aanpassing plaatsvinden, omdat er bouwkundig en installatietechnisch veel moet gebeuren.

Als er gerenoveerd moet worden, dan móet het. Want anders ben je het over een tijdje kwijt.

Als ik het zo in de krant heb gelezen, wordt het hoog hoog tijd dat er wat aan gedaan wordt.

Kan me niet voorstellen dat het daar zoveel jaar voor dicht moet, en ook niet dat het zoveel moet kosten.

Wij ondernemers op Lange Poten maken ons grote zorgen dat de verbouwing heel slechte invloed op onze ondernemingen heeft.

Het Binnenhof heeft last van lekkage, we hebben slechte daken, scheurvorming, wateroverlast in de kelders, verouderde techniek, overvolle kabelgoten...
Er zijn politici hier actief, maar ook ambtenaren.
Er zijn ook heel veel toeristen die het Binnenhof bezoeken.
We móeten nu echt gaan renoveren om ervoor te zorgen dat al deze mensen hun werk kunnen blijven uitvoeren.
Maar ook dat de toeristen gewoon het Binnenhof kunnen blijven bezoeken.

We gaan het Binnenhof renoveren in één keer.
Dat betekent dat alle delen van het complex in één keer worden aangepakt.
Het is een groot project.
Zo zullen wij alle daken moeten vernieuwen.
Dan heb je het al snel over de oppervlakte van vijf voetbalvelden, die we opnieuw moeten aanbrengen.
Op piekmomenten zullen er 750 bouwvakkers aan de gang zijn.
We zullen starten met de renovatie in 2020, en het project zal klaar zijn in 2025.
Helaas is het niet mogelijk om zonder last voor de omgeving deze renovatie uit te voeren.
Die overlast zal bestaan uit aan- en afvoer van goederen, en geluidsoverlast.
Die geluidsoverlast zal mogelijk meevallen omdat heel veel van de werkzaamheden binnen het complex plaatsvinden.
Maar we zullen kijken of we die overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.
Tijdens de renovatie zal de omgeving, zoals Lange Poten en Plein, goed bereikbaar blijven.

Tot de renovatie begint in de zomer van 2020 verandert er eigenlijk niks.
Het Binnenhof blijft gewoon in bedrijf, de Eerste en Tweede Kamer blijven hier vergaderen.
En dat betekent ook dat mensen gewoon op bezoek kunnen komen zoals dat nu ook het geval is.
Met Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente, Prodemos en omwonenden zijn we nu aan het bekijken hoe we tijdens het renovatieproces dat Binnenhof zo toegankelijk mogelijk kunnen houden.
Er wordt nagedacht over het maken van een luchtbrug over het Binnenhof, zodat je op een unieke manier van bovenaf dat complex kunt zien.
Denk aan ‘hard hat tours’, wat natuurlijk een heel spannende manier is om tijdens zo’n verbouwing toch iets te zien van dat prachtige historische complex.

De bouwvakkers, die jongens die hier komen werken, daar profiteren wij natuurlijk weer van.Want waar gewerkt wordt moet gegeten worden.

Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed zal verlopen. Ja, waarom niet?
ik neem aan dat er een plan is en dat het netjes uitgevoerd wordt.

We gaan er dus in zomer 2020 uit met zijn allen.
Maar hopelijk zo snel mogelijk weer terug!

Actueel

Het Binnenhof wordt in één keer gerenoveerd. Dat duurt 5,5 jaar en kost maximaal 475 miljoen euro (prijspijl 2015). Dat is de uitkomst van overleg tussen de minister en de Tweede en Eerste Kamer. Het laatste debat hierover vond plaats op 7 juli 2016 tijdens een VAO (Voortgezet Algemeen Overleg) in de Tweede Kamer. Vervolgens heeft op 13 september 2016, na een gesprek met de minister, ook de voorzitter van de Eerste Kamer ingestemd met deze variant.  De afspraak is gemaakt, dat de minister zich binnen de randvoorwaarden van tijd (5,5 jaar) en geld (475 miljoen euro) maximaal zal inspannen om de Eerste Kamer eerder terug te laten leren keren naar het Binnenhof dan pas na 5,5 jaar. 

In het overleg met de Tweede Kamer bleek dat een meerderheid van de Kamerleden Prinsjesdag niet wil laten plaatsvinden op het Binnenhof tijdens de renovatie. Minister Blok heeft deze uitspraak overgebracht aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Zij is ook voorzitter van de gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag. Bij haar ligt nu de vraag of een andere plek gevonden moet worden voor de jaarlijkse plechtigheid tijdens de renovatie.

Het Rijksvastgoedbedrijf is volop bezig met de voorbereidingen van de renovatie, samen met de gebruikers van het Binnenhof. Om de beveiliging van het Binnenhof te garanderen, heeft de minister de renovatie officieel geheim verklaard. Er komt geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven, architecten, installateurs en andere specialisten. Gegevens over de beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex mogen namelijk niet breed bekend worden. Wel zal het publiek zo veel mogelijk informatie krijgen over de renovatie van het Binnenhof. Op 30 november 2016 ging het Rijksvastgoedbedrijf tijdens een bijeenkomst voor bedrijven in gesprek met marktpartijen hoe de renovatie het best georganiseerd kan worden.

In november 2016 maakte de minister enkele aanpassingen in de tijdelijke huisvesting bekend en deed een voorstel voor het projectbeheer en informatieverstrekking aan de Tweede Kamer.

Op 13 maart 2017 heeft het Omgevingsoverleg Renovatie Binnenhof het plan van aanpak “Renovatie Binnenhof – met oog voor de omgeving” aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de wethouder van de gemeente Den Haag. Dezelfde maand heeft het Rijksvastgoedbedrijf bekendgemaakt dat de architecten Ellen van Loon (Office for Metropolitan Architecture, OMA) en Liesbeth van der Pol (Dok Architecten) de coördinerend architecten worden voor de renovatie van het Binnenhof. Zij werken samen met een coördinerend technisch adviseur, Joop Paul van ingenieursbureau Arup uit Amsterdam. Op 29 maart 2018 heeft de Tweede Kamer de basisrapportage renovatie Binnenhof ontvangen, waarin onder andere bekend is gemaakt dat Jan Kees de Jager onafhankelijk voorzitter wordt van de bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof.

De basisrapportage is besproken tijdens een Algemeen Overleg (AO) van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 23 mei 2018. De staatssecretaris ging daarbij onder andere in op het aspect duurzaamheid, waarover hij de Tweede Kamer op 18 mei per brief heeft geïnformeerd.

Op 27 februari 2019 heeft de staatssecretaris de tweede voortgangsrapportage naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.De derde voortgangsrapportage is verschenen op 9 oktober, waarin de staatssecretaris liet weten dat de planning van de renovatie door meerdere risico’s onder druk is komen te staan. Op 16 oktober informeerde staatssecretaris Knops de Tweede Kamer dat de renovatie met een jaar wordt uitgesteld.

Kenmerken

  • Adres: Binnenhof 1, 1a-7, 8-14, 17-20, 21-23, Lange Poten 10, Plein 1, 2 en 2b Den Haag
  • Monument: Rijksmonument
  • Eerste bouwperiode: Circa 1250: voormalig paleis der graven van Holland met Ridderzaal
  • Functie: Huisvesting Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken
  • Beheerder: Rijksvastgoedbedrijf
  • Planning: Project zit in voorbereidingsfase. Start renovatie circa 2020
  • Aantal kantoren op het Binnenhof: 650
  • Oppervlakte Binnenhofcomplex: Circa 89.000 m2
  • Contact: Informatie Rijksoverheid

Locatie

Kaart

Binnenhof, Den Haag