Den Haag, Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex, een acht eeuwen oud monument dat continu ‘in bedrijf’ is. Na een periode van intensief gebruik kampt het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. En om het cultureel erfgoed voor de lange termijn te behouden.

Naast nieuws en achtergronden over de renovatie kunt u ook verhalen over het Binnenhof lezen:

Actueel

De Binnenhofrenovatie begint najaar 2021. Prinsjesdag 2021 is nog in de Ridderzaal.

Voorbereidingen

Het Rijksvastgoedbedrijf is volop bezig met alle voorbereidingen. De  plannen worden nog verder uitgewerkt. Diverse architecten en adviseurs maken ontwerpen voor de verschillende gebouwdelen. Zo is bijvoorbeeld het architectenteam voor de renovatie van het Tweede Kamergebouw bezig - samen met een team van technisch adviseurs - het architectonisch voorontwerp voor het gebouwdeel van de Tweede Kamer af te ronden. Ook de voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, de minister-president en zijn staf en een deel van de Raad van State zijn in volle gang.

Kabels en leidingen
In aanloop naar de Binnenhofrenovatie worden vanaf 28 april tot en met 7 mei 2021 enkele proefsleuven gegraven op verschillende plekken op het Binnenhof en bij de poorten. Dit is een onderzoek naar de kabels en leidingen infrastructuur onder het Binnenhof. ‘We inventariseren wat er onder de grond ligt, van welke gebouwdelen dat is en of dit overeenkomt met de informatie die we al hebben’, zegt Wouter Berends, programmacoördinator realisatie en advies buitenruimte van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). We kunnen tijdens de Binnenhofrenovatie niet zomaar leidingen omleiden of kabels doorknippen. Je wilt niet dat dan de binnenstad zonder water of elektriciteit komt te zitten. Het is daarom belangrijk om eerst onderzoek te doen’, aldus Berends.

De gemeente Den Haag heeft het Binnenhof geclassificeerd als een ‘waarde-archeologie 1’-gebied. Vanwege eventuele archeologische vondsten tijdens het graven, is het daarom noodzakelijk om het graafwerk zo zorgvuldig mogelijk te doen. De afdeling Archeologie van de gemeente houdt hierop toezicht.
 

Openbaarmaking rapporten

In december 2019 is het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de publicatie van een serie documenten over de renovatie van het Binnenhof. Het betreft onder andere bouwhistorische onderzoeken. Hiermee kunnen belangstellenden meer inzicht krijgen in de voorbereiding van de renovatie. Dit betekent dat plannen en uitwerkingen, zodra deze zijn vastgesteld, publiek worden. Dit gebeurt voor alle nieuwe belangrijke documenten.

In oktober tot en met november 2020 deed MarketResponse in opdracht van het project renovatie Binnenhof 2 communicatieonderzoeken. U vindt hier de rapportages van beide onderzoeken.
 

  • Rapporten en stukken over het Binnenhof vindt u bij het betreffende onderwerp of via de zoekfunctie onder documenten.

Kenmerken

  • Adres: Binnenhof 1, 1a-7, 8-14, 17-20, 21-23, Lange Poten 10, Plein 1, 2 en 2b Den Haag
  • Monument: Rijksmonument
  • Eerste bouwperiode: Circa 1250: voormalig paleis der graven van Holland met Ridderzaal
  • Functie: Huisvesting Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken
  • Beheerder: Rijksvastgoedbedrijf
  • Planning: Project zit in voorbereidingsfase. Start renovatie circa 2021
  • Aantal kantoren op het Binnenhof: 650
  • Oppervlakte Binnenhofcomplex: Circa 89.000 m2
  • Contact: Informatie Rijksoverheid

Locatie

Kaart

Binnenhof, Den Haag