Den Haag, Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex, een acht eeuwen oud monument dat continu in bedrijf is. Belangrijk cultureel erfgoed. Ook voor de generaties na ons. Daarom is een renovatie noodzakelijk. Veiligheid en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Bovendien moet het Binnenhofcomplex voor iedereen goed toegankelijk zijn en blijven.

Op binnenhofrenovatie.nl leest u actuele zaken en achtergronden over het hoe en waarom van de Binnenhofrenovatie.

Naast nieuws en achtergronden over de renovatie kunt u ook verhalen over het Binnenhof lezen:

Actueel

Voorbereidingen

De Binnenhofrenovatie begint najaar 2021. Het Rijksvastgoedbedrijf is volop bezig met alle voorbereidingen. Diverse architecten en adviseurs maken ontwerpen voor de verschillende gebouwdelen. Zo is bijvoorbeeld het architectenteam voor de renovatie van het Tweede Kamergebouw bezig - samen met een team van technisch adviseurs - het voorontwerp voor het gebouwdeel van de Tweede Kamer af te ronden. Ook de voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, de minister-president en zijn staf en een deel van de Raad van State zijn vrijwel gereed.

Kabels en leidingen
In april en mei 2021 zijn enkele proefsleuven gegraven op verschillende plekken op het Binnenhof en bij de poorten; een onderzoek naar de kabels en leidingen infrastructuur onder het Binnenhof. ‘We inventariseerden wat er onder de grond ligt, van welke gebouwdelen dat is en of dit overeenkomt met de informatie die we al hadden’, zegt Wouter Berends, programmacoördinator realisatie en advies buitenruimte van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). We kunnen tijdens de Binnenhofrenovatie niet zomaar leidingen omleiden of kabels doorknippen. Je wilt niet dat dan de binnenstad zonder water of elektriciteit komt te zitten’, aldus Berends.

De gemeente Den Haag heeft het Binnenhof geclassificeerd als een ‘waarde-archeologie 1’-gebied. Vanwege eventuele archeologische vondsten tijdens het graven hield de afdeling Archeologie van de gemeente hierop toezicht.
 

Openbaarmaking rapporten

In december 2019 begon het Rijksvastgoedbedrijf met de publicatie van een serie vastgestelde documenten over de Binnenhofrenovatie. Hiermee kunnen belangstellenden meer inzicht krijgen in de voorbereiding van de renovatie.

In oktober tot en met november 2020 deed MarketResponse in opdracht van het project renovatie Binnenhof 2 communicatieonderzoeken, waarvan u de onderzoeksresultaten kunt nalezen.

In april 2021 deed MarketResponse in opdracht van het RVB 2 stakeholderonderzoeken voor de informatievoorziening omtrent de tijdelijke huisvestingslocaties Binnenhof. En in april tot en met mei 2021 werd een onderzoek onder de directe omgeving van het Binnenhof gedaan.
 

  • Rapporten en stukken over het Binnenhof vindt u bij het betreffende onderwerp of via de zoekfunctie onder documenten.

Kenmerken

  • Adres: Binnenhof 1, 1a-7, 8-14, 17-20, 21-23, Lange Poten 10, Plein 1, 2 en 2b Den Haag
  • Monument: Rijksmonument
  • Eerste bouwperiode: Circa 1250: voormalig paleis der graven van Holland met Ridderzaal
  • Functie: Huisvesting Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken
  • Beheerder: Rijksvastgoedbedrijf
  • Planning: Project zit in voorbereidingsfase. Start renovatie circa 2021
  • Aantal kantoren op het Binnenhof: 650
  • Oppervlakte Binnenhofcomplex: Circa 89.000 m2
  • Contact: Informatie Rijksoverheid

Locatie

Binnenhof, Den Haag