Den Haag, Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex, een acht eeuwen oud monument dat continu ‘in bedrijf’ is. Na een periode van intensief gebruik kampt het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. En om het cultureel erfgoed voor de lange termijn te behouden.

Actueel

De aanvang van de Binnenhof-renovatie is een jaar uitgesteld tot de zomer van 2021. Ook de verhuizing van de gebruikers van het Binnenhofcomplex naar drie tijdelijke locaties vindt een jaar later plaats. Hierover informeerde staatssecretaris, nu minister, Knops de Tweede Kamer op 16 oktober 2019 met een Kamerbrief. De precieze gevolgen van het uitstel zijn nu nog niet bekend. Prinsjesdag 2021 is in ieder geval nog in de Ridderzaal.

Voorbereidingen

Het project ligt niet stil. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat volop door met alle voorbereidingen. De renovatie blijft hard nodig. En de plannen worden nog verder uitgewerkt. Diverse architecten en adviseurs maken ontwerpen voor de verschillende gebouwdelen. Zo is bijvoorbeeld het architectenteam voor de renovatie van het Tweede Kamergebouw bezig - samen met een team van technisch adviseurs - het architectonisch voorontwerp voor het gebouwdeel van de Tweede Kamer af te ronden. Ook de voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, de minister-president en zijn staf en een deel van de Raad van State zijn in volle gang.

Openbaarmaking rapporten

In december 2019 is het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de publicatie van een serie documenten over de renovatie van het Binnenhof. Het betreft onder andere bouwhistorische onderzoeken. Hiermee kunnen belangstellenden meer inzicht krijgen in de voorbereiding van de renovatie. Dit betekent dat plannen en uitwerkingen, zodra deze zijn vastgesteld, publiek worden. Dit gebeurt voor alle nieuwe belangrijke documenten.
 

  • Rapporten en stukken over het Binnenhof vindt u bij het betreffende onderwerp of via de zoekfunctie onder documenten.

Kenmerken

  • Adres: Binnenhof 1, 1a-7, 8-14, 17-20, 21-23, Lange Poten 10, Plein 1, 2 en 2b Den Haag
  • Monument: Rijksmonument
  • Eerste bouwperiode: Circa 1250: voormalig paleis der graven van Holland met Ridderzaal
  • Functie: Huisvesting Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken
  • Beheerder: Rijksvastgoedbedrijf
  • Planning: Project zit in voorbereidingsfase. Start renovatie circa 2021
  • Aantal kantoren op het Binnenhof: 650
  • Oppervlakte Binnenhofcomplex: Circa 89.000 m2
  • Contact: Informatie Rijksoverheid

Aanpak Renovatie Binnenhof

Het Binnenhof, parlementaire democratie van Nederland. En iedereen kan het ook bezoeken.

Een uniek ensemble van gebouwen, door de eeuwen heen gegroeid en aangepast. En nu moet er weer een aanpassing plaatsvinden, omdat er bouwkundig en installatietechnisch veel moet gebeuren.

Als er gerenoveerd moet worden, dan moet het. Want anders ben je het over een tijdje kwijt.

Als ik het zo in de krant heb gelezen, wordt het hoog hoog tijd dat er wat aan gedaan wordt.

Kan me niet voorstellen dat het daar zoveel jaar voor dicht moet, en ook niet dat het zoveel moet kosten.

Wij ondernemers op Lange Poten maken ons grote zorgen dat de verbouwing heel slechte invloed op onze ondernemingen heeft.

Het Binnenhof heeft last van lekkage, we hebben slechte daken, scheurvorming, wateroverlast in de kelders, verouderde techniek, overvolle kabelgoten.
Er zijn politici hier actief, maar ook ambtenaren. Er zijn ook heel veel toeristen die het Binnenhof bezoeken.
We móeten nu echt gaan renoveren om ervoor te zorgen dat al deze mensen hun werk kunnen blijven uitvoeren.
Maar ook dat de toeristen gewoon het Binnenhof kunnen blijven bezoeken.

We gaan het Binnenhof renoveren in een keer.
Dat betekent dat alle delen van het complex
in een keer worden aangepakt.
Het is een groot project.
Zo zullen wij alle daken moeten vernieuwen.
Dan heb je het al snel over de oppervlakte van vijf voetbalvelden, die we opnieuw moeten aanbrengen.
Op piekmomenten zullen er 750 bouwvakkers aan de gang zijn.
We zullen starten met de renovatie in 2020, en het project zal klaar zijn in 2025.
Helaas is het niet mogelijk om zonder last voor de omgeving deze renovatie uit te voeren.
Die overlast zal bestaan uit aan- en afvoer van goederen, en geluidsoverlast.
Die geluidsoverlast zal mogelijk meevallen omdat heel veel van de werkzaamheden binnen het complex plaatsvinden.
Maar we zullen kijken of we die overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.

Tijdens de renovatie zal de omgeving, zoals Lange Poten en Plein, goed bereikbaar blijven.

Tot de renovatie begint in de zomer van 2020 verandert er eigenlijk niks.
Het Binnenhof blijft gewoon in bedrijf, de Eerste en Tweede Kamer blijven hier vergaderen.
En dat betekent ook dat mensen gewoon op bezoek kunnen komen zoals dat nu ook het geval is.
Met Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente, ProDemos en omwonenden zijn we nu aan het bekijken hoe we tijdens het renovatieproces dat Binnenhof zo toegankelijk mogelijk kunnen houden.
Er wordt nagedacht over het maken van een luchtbrug over het Binnenhof, zodat je op een unieke manier van bovenaf dat complex kunt zien.
Denk aan "hard hat tours", wat natuurlijk een heel spannende manier is om tijdens zo'n verbouwing toch iets te zien van dat prachtige historische complex.

De bouwvakkers, die jongens die hier komen werken, daar profiteren wij natuurlijk weer van.
Want waar gewerkt wordt moet gegeten worden.

Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed zal verlopen. Ja, waarom niet?
Ik neem aan dat er een plan is en dat het netjes uitgevoerd wordt.

We gaan er dus in zomer 2020 uit met zijn allen.

Maar hopelijk zo snel mogelijk weer terug!

Locatie

Kaart

Binnenhof, Den Haag