Amsterdam, Marineterrein Kattenburg

Het historische marineterrein op Kattenburg, een eiland van ongeveer 14 hectare aan het Oosterdok in Amsterdam, krijgt een nieuwe bestemming. De herontwikkeling door het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Amsterdam vindt plaats in opdracht van het ministerie van Defensie, dat het terrein tot 2018 gefaseerd verlaat. Daarna ontstaat ruimte voor een gevarieerd programma van woningbouw, werk en ‘leisure’. Vrijgekomen delen van het terrein zijn beschikbaar voor tijdelijke activiteiten.

Amsterdam, Marineterrein Kattenburg, luchtfoto

Luchtfoto van Marineterrein Kattenburg, Amsterdam

Kenmerken

  • Adres: eiland Kattenburg aan de Kattenburgerstraat
  • Functie: wonen, werken, recreatie
  • Gebruiker: ministerie van Defensie (verlaat het terrein gefaseerd)
  • Partners: gemeente Amsterdam, ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf
  • Contact: website marineterrein Amsterdam

Stand van zaken

Het nieuwe Marineterrein Amsterdam moet een waardevolle toevoeging aan Amsterdam zijn. De rijke historie moet behouden blijven terwijl het terrein een openbare bestemming krijgt. De komende jaren zullen de verschillende Defensieonderdelen stap voor stap het terrein verlaten en krijgen de gebouwen een nieuwe bestemming.

Het Rijksvastgoedbedrijf is betrokken bij de herontwikkeling van het Marineterrein tot het moment waarop de gemeente Amsterdam of een private partij de gronden van het Rijk verwerft. De herontwikkeling vindt gefaseerd plaats: de transitiefase (15 jaar vanaf 2014) voeren de gemeente Amsterdam en het Rijk gezamenlijk uit.

Op 5 december 2013 is een bestuursovereenkomst getekend tussen gemeente en het Rijk. In de eerste helft van 2016 vonden de vergaderingen in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU plaats op het Marineterrein Amsterdam. Het college van B&W van Amsterdam stemde op 18 juli 2017 in met het ‘Principebesluit Marineterrein’.

Kaart

Amsterdam, toegang tot Marineterrein op het eiland Kattenburg