Amsterdam, Marineterrein Kattenburg

Het historische marineterrein op Kattenburg, een eiland van ca. 14 hectare aan het Oosterdok in Amsterdam, krijgt een nieuwe bestemming. De herontwikkeling door het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Amsterdam vindt plaats in opdracht van het ministerie van Defensie. Een deel van de aanwezige defensiefuncties verlaat het terrein. De functies die blijven worden verplaatst naar een deel van het terrein waar ook een nieuw te bouwen compacte kazerne komt. De ruimte die op het eiland vrijkomt door een beperktere aanwezigheid van Defensie is bestemd voor een gevarieerd programma van wonen, werken en leren. Projectbureau Marineterrein, dat werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf, verzorgt het tijdelijk beheer van vrijgekomen delen van het terrein.

Amsterdam, Marineterrein Kattenburg, luchtfoto
Beeld: ©marineterrein.nl, Siebe Swart
Luchtfoto van Marineterrein Kattenburg, Amsterdam

Kenmerken

  • Adres: eiland Kattenburg aan de Kattenburgerstraat
  • Functie: wonen, werken, leren, kazerne
  • Gebruiker: ministerie van Defensie (centreert haar activiteiten op het terrein), projectbureau Marineterrein Amsterdam
  • Partners: gemeente Amsterdam, ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf.
    In 2013 hebben partijen een bestuursovereenkomst getekend voor de herontwikkeling. In 2017 heeft de gemeente ingestemd met een ‘Principebesluit Marineterrein’.
  • Contact: website marineterrein Amsterdam

Stand van zaken

Defensie concentreert haar activiteiten op een kleiner afgeschermd deel van het huidige Marineterrein. Het hierdoor vrijkomende gebied krijgt een nieuwe bestemming. Dit nieuwe Marineterrein Amsterdam moet een waardevolle toevoeging aan Amsterdam worden. Mede door de openbare bestemming en behoud van de rijke historie.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt nu samen met de gemeente aan een nieuw plan voor het gebied en aansluitend een Nota van Uitgangspunten. Rekening houdend met het realiseren van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van overheidsdoelen. De planontwikkeling gebeurt in afstemming met Defensie in aansluiting op hun plannen voor reconstructie en nieuwbouw. Na de uitwerking en vaststelling van de plannen verwerft de gemeente Amsterdam of private partij(en) de gronden van het Rijk. Tot dat moment zal het projectbureau Marineterrein het al ingezette tijdelijk beheer uitvoeren richting herbestemming. Nadat de defensiefuncties, die op het terrein blijven, zijn verhuisd naar de nieuwe, compacte kazerne, kan het gebied na eigendomsoverdracht ontwikkeld worden. Dit proces zal enkele jaren in beslag nemen.

Amsterdam, toegang tot Marineterrein op het eiland Kattenburg