Amsterdam, European Medicines Agency (EMA)

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert een kantoorgebouw met een conferentiecentrum voor de European Medicines Agency (EMA) aan de Domenico Scarlattilaan op de Amsterdamse Zuidas. EMA verlaat Londen door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het aanbieden van een geschikte vestigingslocatie voor internationale organisaties zoals EMA is onderdeel van het kabinetsbeleid.

Impressie toekomstige huisvesting European Medicines Agency (EMA) aan Zuidas in Amsterdam

Kenmerken

  • Adres: Domenico Scarlattilaan, Amsterdam (huisnummer nog niet bekend)
  • Functie: kantoor en conferentiecentrum
  • Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederland treedt op als gastland. Het Rijksvastgoedbedrijf voert de opdracht uit voor het ministerie.
  • Opdrachtnemer: in aanbesteding
  • Omvang:  38.812 m2,
  • Contract: Design, Build, Maintain (DBM)
  • Bouwjaar:  2018-2019
  • Planning:

Achtergrond

Het gebouw wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de Amsterdamse Zuidas. Hiervoor koopt het Rijksvastgoedbedrijf plot 12 aan. Het pand biedt plaats aan ongeveer 900 medewerkers, afkomstig uit zo’n 30 landen. Jaarlijks ontvangt EMA ongeveer 36.000 bezoekers en zijn er 500 à 600 internationale vergaderingen. Daarom moet het gebouw ook vergader- en congresvoorzieningen hebben.

Eind maart 2019 verlaat EMA Londen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op 20 november 2017 wezen de lidstaten van de EU de vestiging van de Europese organisatie toe aan Nederland.

Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk, tijdelijke huisvesting European Medicines Agency (EMA)

Tijdelijke huisvesting Spark-gebouw

Tot de definitieve verhuizing, maakt EMA gebruik van tijdelijke huisvesting in Amsterdam. Op 9 januari 2019 droeg minister Bruins voor Medische Zorg en Sport de sleutel van het Spark-gebouw over aan EMA.

Huisvesting EMA Zuidas

Vooruitlopend op toekenning aan Nederland, is op 6 oktober 2017 een begin gemaakt met de aanbestedingsprocedure voor de bouw: de selectiefase.  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht gegund aan Dura Vermeer. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ondertekende de opdracht van 255 miljoen euro op donderdag 8 maart 2018. Dura Vermeer werkt het voorontwerp van Fokke van Dijk (architect bij het Rijksvastgoedbedrijf) verder uit, bouwt het pand en doet 20 jaar het onderhoud. Dura Vermeer werkt daarvoor samen met andere bedrijven. Op maandag 28 mei 2018 is de start gemarkeerd van de nieuwbouw. Op 18 september 2018 bereikte de kern van het EMA-gebouw het hoogste punt.

European Medicines Agency (EMA)

Het EMA is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor mensen en dieren die op de Europese markt worden toegelaten.

Kaart

EMA, Domenico Scarlattilaan, Amsterdam