Arnhem, DOEN Stationsgebied

Het Rijksvastgoedbedrijf wil het stationsgebied in Arnhem toekomstbestendig maken door een duurzame renovatie van de lokale rijkskantoren, waarbij partnerschap tussen markt en overheid centraal staat. Dat is de filosofie van project DOEN, een initiatief van Rijkswaterstaat. Zo werken we actief samen aan innovatie.

Beeld: Ruben Jorksveld
Fietsbrug en loopbrug over stationsgebied Arnhem

Kenmerken

  • Adres: Stationsgebied Arnhem
  • Functie: Rijkskantoren Arnhem
  • Gebruikers: Overheidsorganisaties waaronder DUO, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf
  • Planning: Het Rijksvastgoedbedrijf wil het project in 2023 opleveren. (Dit is een richtlijn. We ontwikkelen een nieuw proces en in deze voorbereidende fase is de planning nog niet in zijn geheel te overzien).
  • Omvang: Portefeuille van Rijksvastgoedbedrijf 80.000 m² bvo, Gemeente 360.000 m² bvo, Provincie 30.000 m² bvo en corporaties 25.000 woningen

  • Gasreductie: Verduurzaming kan leiden tot een gasreductie met een omvang van ca. 40 miljoen m³ per jaar

Proces van aanbesteden

Eerder experimenteerde Rijkswaterstaat met een nieuw partnerschapmodel voor de renovatie van de Nijkerkerbrug. Op basis van deze uitgangspunten, genaamd DOEN, besteedt het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe actieve samenwerkingsvorm aan. We geven het proces van de aanbesteding vorm in samenwerking met de markt. Om te komen tot innovatie, zoeken we naar maximale speelruimte binnen de wettelijke kaders en de aanbestedingsregels. Over dit proces en de gewenste samenwerking organiseerden we op 6 februari 2018 een oriënterende marktconsultatie.

Achtergrond

De rijkskantoren in Arnhem voldoen niet aan de hedendaagse (duurzaamheid)eisen. Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt vooruit en heeft de ambitie om een hoge toekomstwaarde te creëren: dat betekent dat de opgave groter is dan de opdracht. Bij de ontwikkeling staat niet het gebouw, maar de belevingswaarde en gebruikswaarde centraal. Ook is er extra aandacht voor een duurzame en gezonde bedrijfsvoering, met thema’s als energieneutraliteit, circulariteit en gezondheid.

Belevingswaarde

Het gebied rondom Arnhem Centraal is een zogenaamde “gedeelde ruimte”.  Gedeelde ruimte is publieke ruimte, die ontmoeting en sociale interactie stimuleert. Hierbij is de inrichting en programmering van de openbare ruimte van belang en ook de (publieke) programmering van functies die aan deze ruimtes liggen. Hierbij kan rijksvastgoed een voorbeeldfunctie vervullen en maatschappelijke meerwaarde creëren.

Gebruikswaarde

Om op de toekomst voorbereid te zijn, zijn synergie en flexibiliteit belangrijk. Zo willen we snelwisselende kantoorconcepten gemakkelijk kunnen realiseren en in de toekomst ook andere functies kunnen onderbrengen in het gebouw, zoals woonfuncties wanneer de vraag naar kantoren in de regio afneemt. Om dit te kunnen realiseren, zullen er mogelijk nu al andere keuzes gemaakt moeten worden, zodat het gebouw in de toekomst de veranderende vraag makkelijk kan opvangen.

  • Lees het artikel 'Toekomstwaarde en partnerschap leidend bij opgave stationsgebied Arnhem'

Stationsgebied Arnhem