Amsterdam, Trippenhuis

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het 17e-eeuwse Trippenhuis in Amsterdam. In het pand zit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2014 zijn de oudste trappenhuizen en gangen hersteld in hun 17e-eeuwse glorie. Voor de komende jaren staan verdere restauraties en een renovatie van de ontvangstruimten in het naastgelegen 20e-eeuwse pand op het programma.

Restauratie Trippenhuis Amsterdam

Kenmerken

  • Adres: Kloveniersburgwal 27 en 29, Amsterdam
  • Functie: Kantoorgebouw en vergaderlocatie
  • Gebruiker: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  • Bouwjaar: 1660 - 1662; latere uitbreidingen in de 20e eeuw
  • Architecten: J. Vingbooms (1662), A. van der Hart (1817), J.van Lokhorst (late 19e eeuw), S. van Rijn (jaren 1970), J Goudeau, H. Mol en Marc van Roosmalen (jaren 1970-2000), H. Vlaardingerbroek (2008 - 2014)
  • Monument: Rijksmonument
  • Planning: De aanbesteding is in voorbereiding en verschijnt op TenderNed

Restauraties

In maart 2014 is een veelomvattende restauratie afgerond van de trappenhuizen met overloop na een zeer complex herstel van de oorspronkelijke 17e-eeuwse afwerking van wanden en plafonds. De aandacht ging vooral uit naar de restauratie beschilderde plafonds die van grote kunsthistorische waarde zijn. Deze waren door overschildering in de 18e en 19e eeuw ernstig aangetast. Het meest opvallende element in de schilderingen is de aanwezigheid van tientallen prachtige vogelfiguren die verwijzen naar mythologische verhalen uit de klassieke oudheid.

Voor de komende jaren staan diverse werkzaamheden gepland. Zoals een opknapbeurt aan het pand Kloveniersburgwal 29 en een onderzoek naar de toestand van de plafondschilderingen in dat pand en een renovatie van de ontvangstruimten in het naastgelegen 20e-eeuwse pand aan de Kloveniersburgwal 27.

Geschiedenis

Het Trippenhuis werd in de jaren 1660-1662 gebouwd in opdracht van de puissant rijke gebroeders Louys en Hendrick Trip, handelaren in munitie en wapens. Zij lieten het prestigieuze huis ontwerpen door een van de sterarchitecten uit de Gouden Eeuw, Justus Vingbooms. Feitelijk ging het om twee huizen achter één gevel, met alleen op de begane grond een gezamenlijk 'comptoir', oftewel kantoor.

Het gebouw viel ook in die tijd op door zijn monumentale gevel en zeer rijke interieurdecoraties, die voor een groot deel behouden zijn gebleven.

In 1771 werd het zuidelijke deel van het huis door de familie nagelaten aan de stad Amsterdam terwijl het noordelijke huis in 1809 werd verkocht aan het Rijk. In 1808 werd er de door koning Lodewijk Napoleon opgerichte voorloper van de KNAW ondergebracht. Een deel van het gebouw huisvestte in de 19e eeuw ook het Rijksmuseum, inclusief De Nachtwacht.

Het Trippenhuis geldt als een van de belangrijkste voorbeelden van de Nederlandse architectuur uit de Gouden Eeuw.

Coverfoto Kei, magazine van het Rijksvastgoedbedrijf. 01: Trippenhuis

Kei, magazine van het Rijksvastgoedbedrijf. 01: Trippenhuis

Magazine Kei over het Trippenhuis

Het verhaal en de beelden achter de omvangrijke restauratie zijn te zien in een prachtig geïllustreerd digitaal magazine over het Trippenhuis. In het eerste thematische nummer van Kei, magazine van het Rijksvastgoedbedrijf, wordt zichtbaar dat het Trippenhuis een onuitputtelijke bron van informatie is voor architecten, historici, de bewoners en ook voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Locatie

Trippenhuis, Amsterdam

Zie ook