Tweede tussentijdse schilderbeurt Binnenhofgebouwen

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt van maart tot en met augustus 2021 op het Binnenhof een tweede preventieve onderhoudsbeurt uitgevoerd. Het betreft raam- en deurkozijnen van onder meer de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Algemene Zaken, Raad van State en de Grafelijke Zalen. Het gaat om schilder-, renovatie of herstelwerk. "Als we de raam- en deurkozijnen nu aanpakken, komen ze goed door de renovatie heen. Dat is kostenbesparend”, zegt Mai-Cha Suer, projectleider schilderwerk Binnenhof en werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Beeld: Bas Kijzers
Schilder bezig met kitwerk

Om de houten delen tijdens de renovatieperiode voldoende te beschermen, vindt nu een tussentijdse schilderbeurt en herstel plaats van raam- en deurkozijnen die er het slechtst aan toe zijn. Aan het eind van de binnenhofrenovatie krijgt alles een volledige schilderbeurt. Tijdens de renovatie, die in 2021 aanvangt, ligt de focus vooral op herstel en vernieuwing van bouwkundige en technische onderdelen van het gebouwencomplex en niet op onderhoud.

Gefaseerd

Omdat het Binnenhof te groot is om in één keer te schilderen, worden de gebouwdelen in twee fasen geschilderd. In 2020 is een groot gedeelte van de raam- en deurkozijnen van de Tweede Kamer geschilderd en een deel van de Raad van State. Dit jaar zijn de raam- en deurkozijnen van de Raad van State, de Eerste Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Grafelijke Zalen aan de beurt. Ook wordt het schilderwerk bij de Tweede Kamer afgemaakt. Suer: “Bij het plannen van de werkzaamheden is rekening gehouden met wensen van verschillende partijen in de directe omgeving van het Binnenhof en gebruikers van de panden. We kunnen per dag de planning aanpassen en op die manier overlast beperken voor bijvoorbeeld Kamerleden.”

Schilderwerk en schilderperiode fase 2

  • 385 raamkozijnen en 24 deurkozijnen
  • Ca. 40 ramen met houtrot herstellen
  • Maart t/m augustus 2021
  • Werktijd: 7.30 – 17.00 uur

Overlast beperken

Het Rijksvastgoedbedrijf doet er alles aan om de overlast voor gebruikers en de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo starten werkzaamheden pas vanaf 7.30 uur en wordt er gewerkt met geluidsarme elektrische hoogwerkers. Schuren gebeurt met de hand. Er worden geen mechanische apparaten gebruikt. Het Binnenhof blijft tijdens de schilderperiode bereikbaar voor bezoekers en leveranciers.