Grondonderzoek rond Binnenhofcomplex

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober vindt er grondonderzoek plaats op diverse locaties op en rond het Binnenhof. Deze werkzaamheden zijn een voorbereiding op de renovatiewerkzaamheden. Door sonderingen, hand- en diepboringen en het plaatsen van peilbuizen krijgen we onder andere meer inzicht in de grondlagen.

Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf
Midirups

Sonderingen en peilbuizen

Sonderen is een snelle manier om inzicht te krijgen in de grondopbouw. Door een stalen buis met meetapparatuur in de grond te brengen worden de weerstand in de grond en de grondsoorten gemeten. Dit gebeurt met een midirups (zie afbeelding). Er worden kunststof rijplaten gebruikt om eventuele schade aan de klinkers zo veel mogelijk te beperken. Het drukken en trekken van de buizen geeft enige geluidshinder. Het aanbrengen van de peilbuizen gebeurt ook met deze machine. De peilbuizen blijven voorlopig in de grond aanwezig en worden afgesloten met een deksel.

Voorboren

Om sonderingen te kunnen uitvoeren en peilbuizen te plaatsen worden in de grond gaten voorgeboord en tijdelijk afgedekt. De grond en klinkers worden iedere dag afgevoerd, tijdelijk opgeslagen en weer teruggebracht. Bij het terugplaatsen van de klinkers wordt een trilplaat/stamper gebruikt voor het trillen van zand en klinkers. Dit geeft kortstondig hinder van trillingen en geluid.

Diepboringen

De diepboringen worden met een boorstelling uitgevoerd. Het boren geeft licht geluid. Tijdens het transport is het geluid iets hoger, te vergelijken met een stationair draaiende motor. De opgeboorde grond wordt afgevoerd en later hergebruikt.