Oplevering nieuw EMA-gebouw in Amsterdam

Vandaag leverde het Rijksvastgoedbedrijf het nieuwe kantoor op aan het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Zowel minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) als directeur-generaal Annet Bertram van het Rijksvastgoedbedrijf gaven aan trots te zijn op het resultaat en de goede samenwerking.  Het gebouw werd volgens afspraak opgeleverd, binnen twee jaar na het formele besluit over de verhuizing van EMA van Londen naar Amsterdam.

EMA Amsterdam, oplevering 15 november 2019
Beeld: Rob Acket

Minister Bruins: ‘Het is een prachtig en belangrijk resultaat dat het EMA volgens afspraak straks haar intrek kan nemen in het nieuwe hoofdkantoor dat in zeer korte tijd én in een hoog tempo is opgeleverd. Ik ben trots op de samenwerking tussen de verschillende ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Amsterdam, Bouwcombinatie EMA (Dura Vermeer/Heijmans) en het EMA. Dit heeft geleid tot dit fantastische gebouw dat klaar is voor de toekomst.’ Directeur-generaal Annet Bertram: ’De bouw van het nieuwe EMA-gebouw is een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking in de bouw, maar ook de continue afstemming tussen de gebruiker EMA, de opdrachtgever VWS en alle andere betrokken partijen, zoals de gemeente Amsterdam. Ook wij zijn enorm trots op dit prachtige gebouw ontworpen door een van onze eigen architecten.’

(Beeldtitel: 15 november 2019. Beeldtekst: #As promised. #Zoals beloofd.)

DRUKKE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Versnelde beelden van de bouw van een betonnen bouwwerk. De werkzaamheden gaan dag en nacht door. Uiteindelijk wordt de definitieve hoogte van het bouwwerk bereikt: ongeveer tachtig meter.)

(Aan de voet ontstaat een gebouw van zo'n drie verdiepingen. Om het betonnen bouwwerk heen, dat de kern van een nieuw kantoorpand blijkt te zijn, wordt een stalen constructie geplaatst, het skelet van uiteindelijk zo'n negentien verdiepingen. Bij het gebouw zijn meerdere hoge kranen druk in de weer.)

(Terwijl de laatste verdiepingen ontstaan, wordt beneden begonnen met het plaatsen van de buitenwand die voornamelijk uit langwerpige ramen bestaat.)

(Als het kantoorgebouw klaar is, verschijnt er een animatie van siervuurwerk. Na een tijdje maakt het vuurwerk plaats voor de logo's van de Rijksoverheid, Relocatema, Bouwcombinatie EMA en gemeente Amsterdam. Daarna wordt het beeld zwart.)

Zeer korte tijd

De Nederlandse overheid deed de belofte aan de Europese Unie om voor EMA een nieuw en volledig op maat gemaakt kantoor en conferentiecentrum te realiseren binnen twee jaar na het formele besluit over de verhuizing van EMA van Londen naar Amsterdam. Op 1 mei 2018 startte Bouwcombinatie EMA (Dura Vermeer/Heijmans) met de bouw en leverde het binnen zeer korte tijd (18 maanden) op.

Groene wand met 53.000 planten

Kenmerkend voor de architectuur van het gebouw is het publieke karakter van het agentschap met een uitnodigende vormgeving zoals de openheid van de gevel en het vele glas. Het entreeplein met begroeiing loopt binnenin het gebouw over in een indrukwekkende 60 meter hoge groene wand met bijna 53.000 planten. Het negentien verdiepingen tellende gebouw heeft 1300 werkplekken en huisvest een conferentiecomplex met 7 grote conferentiezalen en 12 kleine. De nieuwbouw van EMA staat aan de Domenico Scarlattilaan op de Amsterdamse Zuidas, een gebied volop in ontwikkeling.

Passende huisvesting

Het Rijksvastgoedbedrijf zette hiermee, na bijvoorbeeld Eurojust en NCIA, zijn expertise wederom in om een internationale overheidsorganisatie aan passende huisvesting in Nederland te helpen. Het EMA en Nederland gebruiken de weken na de oplevering om het gebouw volledig gebruiksklaar te maken. Op dit moment is het EMA nog gehuisvest in het tijdelijke onderkomen in het Spark-gebouw in Amsterdam. De verhuizing naar het nieuwe gebouw vindt tijdens de komende kerstperiode plaats en zal door Nederland gecoördineerd en uitgevoerd worden. In januari 2020 is de verhuizing voltooid. Vanaf 20 januari is het EMA volledig operationeel vanuit het nieuwe gebouw.

Medicijnen voor mens en dier

Het EMA is het samenwerkingsverband tussen wetenschappelijke medische instellingen uit de Europese lidstaten. Zij beoordeelt de introductie van nieuwe geneesmiddelen en houdt toezicht op de kwaliteit van medicijnen voor mens en dier. Dat werk is van groot belang voor miljoenen patiënten in Europa. Het conferentiecentrum is nodig voor vergaderingen van de afgevaardigden van de lidstaten en de vele bezoekers zoals delegatieleden, patiëntenfederaties en farmaceutische bedrijven.