Marinevliegkamp Valkenburg duurzaam ontmanteld

Het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk is in vijf jaar tijd ontmanteld. Het grootste deel van de vrijkomende materialen is duurzaam hergebruikt voor andere projecten. Heijmans leverde het terrein van 250 hectare na onderzoek, sloop en sanering begin juli op aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Valkenburg foto 1

Munitie

Na selectie en aanbesteding (op basis van een UAV-GC contract) voerde Heijmans de ontmanteling van de voormalige start- en landingsbanen en de gebouwen uit. Het terrein is gesaneerd, gedetecteerd en ook ontdaan van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de ontmanteling zijn diverse loopgraven, munitie, wapens en onderdelen van een gevechtsvliegtuig gevonden. Ook is een zeldzame bunker (Vf261) ontdekt; het enige exemplaar in Nederland. Het archeologisch onderzoek leverde vondsten op uit de Romeinse tijd.

Circulair

De looptijd en het contract waren zo opgesteld dat de aannemer vrijkomende materialen zo goed mogelijk kon hergebruiken voor andere projecten. De zorgvuldig gesloopte gebouwen, voormalige brandstofvoorzieningen en startbanen zijn uiteindelijk verwerkt tot menggranulaat. Het Rijksvastgoedbedrijf  gebruikt dit materiaal te zijner tijd deels voor de ontwikkeling van bouwwegen en ophogingen op hetzelfde terrein.

Verder:

  • 120.000 ton betongranulaat wordt verwerkt in de nabij gelegen Rijnlandroute;
  • 100.000 ton asfalt is gefreesd en gebroken teruggeleverd aan diverse asfaltmolens als grondstof voor nieuwe mengsels;
  • 20.000 ton silex (natuursteen) is in verschillende fracties gezeefd. Grove stukken zijn gebruikt als golfbrekers in een dijkproject in de Waddenzee. Middelgrote stukken zijn gebruikt als drainage. Kleine stukken zijn gemengd tot bomengranulaat en verkocht aan een externe partij;
  • Vrijgekomen EPS (piepschuim)blokken zijn op diverse projecten gebruikt als ophoogmateriaal;
  • Vrijgekomen rioolbuizen zijn gebruikt bij de aanleg van tijdelijke bouwwegen als riolering in andere projecten.
Valkenburg 2

Wonen en werken

Met de afronding van de ontmanteling van de infrastructuur op het voormalige marine vliegkamp is een belangrijke stap gezet op weg naar de ontwikkeling van het terrein. De locatie wordt herbestemd en ontwikkeld tot een duurzame, hoogwaardige woon- en werklocatie met 5000 woningen.