Twee coördinerend architecten voor renovatie Binnenhof

De architecten Ellen van Loon (Office for Metropolitan Architecture, OMA) en Liesbeth van der Pol (Dok Architecten) worden de coördinerend architecten voor de renovatie van het Binnenhof-complex in Den Haag. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hen daarvoor uitgekozen.

Beeld: Frans Strous en Bert Nienhuis
Coördinerend architecten renovatie Binnenhof: Ellen van Loon (links) en Liesbeth van der Pol (rechts)

Ellen van Loon wordt als coördinerend architect verantwoordelijk voor het gedeelte waar de Tweede Kamer zit. Liesbeth van der Pol doet als coördinerend architect de bouwdelen van de Eerste Kamer, de Raad van State, het ministerie van Algemene Zaken en het Ridderzaal-complex (de Grafelijke Zalen).

Van Loon en Van der Pol werken samen met een coördinerend technisch adviseur. Dat wordt Joop Paul (ingenieursbureau Arup) uit Amsterdam. De technisch adviseur gaat over technische aspecten van het hele complex, zoals energievoorziening, klimaatbeheersing, ict en toegangsbeveiliging.

Kwaliteitsteam

Een kwaliteitsteam onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade toetst op hoofdlijnen de architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van het renovatieplan van de architecten Van Loon en Van der Pol. Ook let het team op de samenhang met gebouwen in de omgeving en de openbare ruimte rond het Binnenhof-complex.

Later meer architecten en aannemers

Onder Ellen van Loon en Liesbeth van der Pol als coördinerend architecten, komen er voor verschillende bouwdelen van het Binnenhof nog aparte architecten. Die worden later gekozen. Vervolgens kiest het Rijksvastgoedbedrijf bouwbedrijven, installatiebedrijven en andere specialisten. Dat gebeurt niet met een openbare aanbesteding. In verband met de beveiliging van het complex mogen precieze gegevens over installaties, bouw en inrichting namelijk niet breed bekend worden.

Tijdelijke huisvesting

Voor de gebouwen waar de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de renovatie tijdelijk onderdak krijgen, komen er aparte architecten en aannemers. Die gebouwen moeten verbouwd worden om ze geschikt te maken.

De Tweede Kamer komt tijdens de renovatie van het Binnenhof in het huidige pand van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg). De architecten voor de verbouwing worden Bart Kellerhuis en Marnix van der Meer (Zecc Architecten).

De Eerste Kamer en de Raad van State komen tijdelijk aan het Lange Voorhout, in het gebouw waar vroeger de Hoge Raad zat. Met de beoogde architecten voor deze verbouwing wordt nog overleg gevoerd.

Het ministerie van Algemene Zaken gaat tijdelijk naar het Catshuis, met tijdelijke kantoorruimte op het terrein.

Rechten eerdere architecten

Over het aanstellen van de twee coördinerende architecten is goed overleg geweest met de architect van het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer uit 1992, Pi de Bruijn (de Architekten Cie.). Zijn bureau wordt ook betrokken bij de latere ontwerpfase. Verder zal uiteraard rekening gehouden worden met de rechten van (de erven van) eerdere architecten/interieurontwerpers: Dick Apon en Theo Tempelman (Bezuidenhoutseweg) en Peter Pennink (Lange Voorhout).

Noodzaak renovatie Binnenhof

De renovatie van het Binnenhof-complex is hard nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. De renovatie gaat in 2020 van start en duurt vijfenhalf jaar. Daarna voldoet het complex weer aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn. De renovatie kost maximaal 475 miljoen euro. De renovatie zelf kost maximaal 425 miljoen, de tijdelijke huisvesting van Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State en het ministerie van AZ kost 50 miljoen.

Update 5 maart 2019: Dok Architecten rondt werkzaamheden af

Dok Architecten was van begin 2017 tot begin 2019 betrokken bij de renovatie van het noordelijk deel van het Binnenhof, dat bestaat uit de bouwdelen van de Eerste Kamer, de Raad van State, het ministerie van Algemene Zaken en de Grafelijke Zalen. Dok heeft naar tevredenheid van het RVB een Structuurontwerp (SO) en Voorontwerp (VO) geleverd. Hierin heeft Dok o.a. voorstellen gedaan voor een verbeterde toegankelijkheid en duidelijkere indeling van de gebouwen door gebruikers gedeeltelijk op andere plekken op het Binnenhof te huisvesten, en eerder verborgen monumentale gebouwdelen, zoals de Hofkapel, weer bruikbaar te maken.

Nu de hoofdlijnen staan voor het noordelijk deel van het Binnenhof, rondt Dok zijn werkzaamheden af. De verschillende deelarchitecten zullen in samenwerking met de uitvoerende partijen het ontwerp verder uitwerken tot een uitvoeringsgereed plan. Verdere overall coördinatie voor dit deel van het Binnenhof door Dok is daardoor niet langer nodig.

Een kwaliteitsteam onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade toetst op hoofdlijnen de architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van de renovatieplannen. Dit team let op de samenhang tussen de verschillende gebouwdelen en de samenhang van het Binnenhof met gebouwen in de omgeving en de openbare ruimte rond het Binnenhof-complex.