Renovatie Binnenhof: varianten onderzocht

Voor de renovatie van het Binnenhof zijn er technisch nog drie varianten mogelijk. Twee daarvan vallen binnen het budget dat het kabinet eerder beschikbaar heeft gesteld. Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede en de Eerste Kamer.

Vanaf dak Binnenhof met Ridderzaal
Beeld: Corné Bastiaansen
Binnenhof met Ridderzaal
  • In de variant die het kabinet eerder voorstelde krijgen de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken de hele renovatieperiode allemaal ergens anders tijdelijk onderdak. Het hele Binnenhof-complex is dan leeg, de renovatie duurt 5,5 jaar en kost maximaal 475 miljoen euro.
  • Ook is een variant mogelijk waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van AZ al na 2,7 jaar terugkeren na de renovatie van hun deel van het Binnenhof. Het renoveren van de gebouwen van de Tweede Kamer gaat daarna nog verder. Deze variant duurt in totaal bijna een jaar langer (6,4 jaar). De kosten zijn 7 miljoen hoger, dit moet worden opgevangen binnen het beschikbare budget.
  • In een derde variant blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De kant van de Eerste Kamer wordt eerst in drie jaar gerenoveerd. Daarna komen vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt. De renovatie duurt in totaal zeven jaar, de kosten zijn 525 miljoen euro.

Voor- en nadelen

Naast de verschillende kosten hebben de drie varianten voor- en nadelen. Zo verschilt de totale duur van de renovatie, maar ook de tijd dat de verschillende gebruikers weg zijn van het Binnenhof. In de langste variant vindt altijd een deel van het politieke werk op het Binnenhof plaats, toegankelijk voor bezoekers. Wel moeten gebruikers van het Binnenhof rekening houden met overlast door de lopende renovatie en extra beveiligingsmaatregelen. In de gefaseerde varianten moeten delen van het Plein, de Lange Poten en het Buitenhof bouwterrein worden.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de renovatie krijgen de Tweede en de Eerste Kamer tijdelijk onderdak in het gebouw waar nu nog het ministerie van Buitenlandse Zaken zit (Bezuidenhoutseweg). De Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken kunnen terecht in het oude gebouw van de Hoge Raad (Lange Voorhout, Kazernestraat).

Binnenhof moet aantrekkelijk blijven

Het is de bedoeling dat het Binnenhof tijdens de renovatie aantrekkelijk blijft voor scholieren en andere bezoekers. ProDemos verwacht dat het aantal scholieren niet zal dalen; zij kunnen zowel het Binnenhof als de tijdelijke huisvesting van Tweede en Eerste Kamer bezoeken. Na de renovatie kan het gebouw van de Tweede Kamer zelfs meer bezoekers aan dan nu.

Ook voor de omgeving (gebied Plein-Binnenhof-Buitenhof) is het belangrijk dat het aantal bezoekers op peil blijft. Dat kan met een informatiecentrum en het organiseren van rondleidingen door de bouw op plaatsen waar dat mogelijk is (‘hard hat tours’) en wellicht met een luchtbrug over het complex (afhankelijk van de gekozen variant). Samen met de gemeente, omwonenden, ondernemers en instellingen rond het Binnenhof komt er een plan om de omgeving aantrekkelijk te houden voor bezoekers en overlast door de renovatie zo veel mogelijk te beperken.

Prinsjesdag op het Binnenhof

Het kabinet stelt voor om Prinsjesdag tijdens de renovatie op het Binnenhof te houden. Ook hierdoor blijft het Binnenhof aantrekkelijk en zichtbaar als hart van de parlementaire democratie. Het verplaatsen van Prinsjesdag naar een andere locatie zou maar heel weinig tijdwinst voor de renovatie opleveren. De belangrijke symbolische betekenis van Prinsjesdag op het Binnenhof weegt voor het kabinet bovendien zwaarder.

Renovatie hard nodig

De renovatie is hard nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. De renovatie kan in 2020 van start gaan. Daarna voldoet het complex weer aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn.