Bouw van het Justitieel Complex Zaanstad klaar

De realisatiefase van het Justitieel Complex Zaanstad (JC Zaanstad) is afgerond. Vanaf 1 juni is het JC Zaanstad operationeel en zullen justitiabelen hun intrek nemen. Directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf Jaap Uijlenbroek en Han van Ooste, directeur Pi2 BV (een dochteronderneming van InfraRed Capital Partners Limited en Ballast Nedam) ondertekenden op 1 maart het zogenoemde Beschikbaarheidscertificaat. Het kwalitatief hoogwaardig justitieel complex is in de korte tijd van achttien maanden neergezet.  Hiervoor was een goede en intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel en is het kader geschapen voor een duurzame samenwerking in de komende 25 jaar.

Beeld: Fred Meijer (Ballast Nedam)
Cellen in het Justitieel Complex Zaanstad

Directeur JC Zaanstad Nijman: “Een van de kernwaarden van JC Zaanstad is ‘samenwerken’. Dit bouwproject staat symbool voor de samenwerking. Een uitstekend voorbeeld hoe we met elkaar kunnen bouwen aan de toekomst. Deze inrichting is niet alleen een innovatieve en veilige penitentiaire inrichting voor justitiabelen, maar is ook een prachtige werkplek voor de circa 600 personeelsleden en ketenpartners die hier gaan werken.”

Justitieel Complex Zaanstad

Het nieuwe JC Zaanstad is gebouwd ter vervanging van verouderde accommodaties in de regio. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van 68.000 m² en gaat plaats bieden aan ruim duizend gedetineerden. Kernbegrippen voor het ontwerp zijn: humaan, sober, doelmatig en robuust. Deze principes gelden ook voor de techniek en de invulling van de exploitatie. Het justitieel complex is toekomstbestendig, kan multifunctioneel worden ingezet en is geschikt voor celgebruik door twee personen. Naast de bouw en coördinatie van de installatietechniek is Ballast Nedam verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer gedurende een periode van 25 jaar, die vanaf 1 maart in gaat. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn de verantwoordelijken voor deze fase al vroeg in het realisatietraject aangesloten. Vanuit goed doordachte kernbegrippen zijn niet alleen de lay-out en de architectuur bepaald, maar zijn ook de overige functies van het justitieel complex ontwikkeld. In het hele complex is veel licht en lucht zichtbaar wat bijdraagt aan een humaan verblijf in het gebouw. De inrichting en het meubilair zijn robuust en gemakkelijk te onderhouden.

Transitiefase

Vanaf nu vinden in het justitieel complex alle voorbereidingen plaats die nodig zijn voordat justitiabelen hun intrek nemen vanaf 1 juni. Daarbij wordt gekeken of alle installaties en systemen goed hun werk doen.

Modulair bouwen

Bijzonder aan de bouwwijze is het tempo van de realisatie van maar achttien maanden. Dat was haalbaar, omdat waar mogelijk gebouwd is met modulaire en 3D ontworpen prefab-elementen. De cellen bijvoorbeeld zijn complete units met ingestorte voorzieningen die casco op de bouwplaats werden afgeleverd. Elke week werden 24 cellen geplaatst en in een half jaar stonden alle 667 cellen op hun plaats.

Duurzame PI

Er zijn diverse duurzame energievoorzieningen aangebracht die ervoor zorgen dat de inrichting over een heel jaar energieneutraal draait. In totaal zijn 5.500 zonnepanelen geplaatst die goed zijn voor 1200 GWh aan stroom per jaar. Dit komt overeen met een energieverbruik van ongeveer 350 huishoudens. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een windmolen die direct verbonden is met het JC Zaanstad. Voor het verwarmen en koelen van het gebouw wordt bovendien gebruik gemaakt van een warmte-koude-opslagsysteem (WKO). De verlichting van het gebouw bestaat zoveel mogelijk uit LED-verlichting en Longlife lichtbronnen. Door aanwezigheidsdetectie brandt het licht alleen als personen zich in de betreffende ruimte bevinden.