Onderzoek naar tijdelijk gebruik Valkenburg

In het onderzoeksrapport ‘Verkenning Groene Buffer en tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg’ zijn ontwikkelscenario’s te vinden voor het tijdelijk gebruik van Locatie Valkenburg en de inrichting van de 'Groene Buffer' tussen Katwijk en Wassenaar.

locatie Valkenburg
Locatie Valkenburg

Ontwikkelscenario’s

De Groene Buffer ligt ten zuiden van de Locatie Valkenburg en vormt letterlijk een buffer van groen tussen de bebouwing van Wassenaar en Katwijk. H+N+S Landschapsarchitecten en bureau Over Morgen onderzochten de gezamenlijke ambities, de (on)mogelijkheden van een aantal ruimteclaims en recreatieve mogelijkheden. Er zijn vijf ontwikkelscenario’s uitgewerkt. De scenario’s bevatten ook de mogelijkheden voor tijdelijk gebruik op Locatie Valkenburg. Op het terrein zijn woningen gepland. Zolang die woningen er nog niet zijn, kunnen er tijdelijke activiteiten plaatsvinden.

Groene Buffer: boerenbedrijven en recreatie

De Groene Buffer blijft voor een groot deel landbouwgebied met een open karakter. De vier partijen (provincie Zuid-Holland, de gemeente Wassenaar en het Project Locatie Valkenburg, bestaande uit het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk) willen de Groene Buffer en de tijdelijke inrichting van Locatie Valkenburg zo op elkaar afstemmen dat er een recreatief netwerk van wandel- en fietspaden ontstaat. Het openstellen van het gebied is een lang gekoesterde wens: openbare verbindingen met nabijgelegen natuurgebieden zoals het Panbos en kanoën door de Tankgracht. Deze activiteiten zijn goed te combineren met een tracé voor een smalspoor stoomtrein. Meer ingrijpende ideeën, zoals het ATB-parcours of een forelvisserij kunnen – mits goed ingepast – een plek krijgen in of dichtbij de beboste randen van de overgangszone met Locatie Valkenburg.

Vervolg

Het rapport ‘Verkenning Groene Buffer en tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg’ is een belangrijke mijlpaal in het proces om tot een uitvoerbare gebiedsstrategie voor de Groene Buffer te komen en tijdelijke inrichting van een deel van de Locatie Valkenburg. Nadere uitwerking van de strategie volgt na discussie met de raden en belanghebbenden.