Het verhaal van het Trippenhuis

Volgens voormalig Rijksbouwmeester Frits van Dongen is herbestemmen de nieuwe bouwopgave. In deze tijd van economische crisis, krimp en afstoot van Rijksvastgoed moet zorgvuldig worden omgegaan met monumenten. Ze vertegenwoordigen historie en vormen een deel van onze identiteit. Met een reeks korte video's wordt de kwaliteit, de betekenis en de potenties van een serie monumenten van het Rijksvastgoedbedrijf in beeld gebracht. Met korte quotes van Frits van Dongen over het belang van het monument. Het zesde en laatste verhaal gaat over de 17e eeuwse woonhuizen van de gebroeders Trip aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam.