Verslagen kwaliteitsteam renovatie Binnenhof

Een kwaliteitsteam onder leiding van de rijksbouwmeester toetst op hoofdlijnen de architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van de renovatieplannen. Dit team let op de samenhang tussen de verschillende gebouwdelen en de samenhang van het Binnenhof met gebouwen in de omgeving en de openbare ruimte rond het Binnenhofcomplex.

De rijksbouwmeester is voorzitter van het kwaliteitsteam. Leden zijn het hoofd Stedenbouw & Planologie van de gemeente Den Haag, de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een deskundige (Technische Universiteit Delft) op het gebied van klimaatontwerp en duurzaamheid en een deskundige op het gebied van de politieke geschiedenis van Nederland (Universiteit Leiden). De bevindingen van het kwaliteitsteam worden gerapporteerd aan de projectdirecteur renovatie Binnenhof van het Rijksvastgoedbedrijf.

In mei 2022 zijn nieuwe verslagen van het kwaliteitsteam gepubliceerd.

In juli 2021 zijn nieuwe verslagen van het kwaliteitsteam gepubliceerd.

Download 'Verslag Kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 22 juli 2020'

PDF document | 2,4 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 17 juni 2020'

PDF document | 5 pagina's | 1,2 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag Kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 20 mei 2020'

PDF document | 7 pagina's | 1,9 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag Kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 18 maart 2020'

PDF document | 5 pagina's | 1,4 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag Kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 5 februari 2020'

PDF document | 7 pagina's | 1,8 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag Kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 18 december 2019'

PDF document | 5 pagina's | 2 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag Kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 26 november 2019'

PDF document | 5 pagina's | 1,7 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag Kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 23 oktober en 13 november 2019'

PDF document | 3 pagina's | 944 kB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 10 juli 2019'

PDF document | 6 pagina's | 1,3 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 22 mei 2019'

PDF document | 8 pagina's | 1,6 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 10 april 2019'

PDF document | 8 pagina's | 1,7 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 20 maart 2019'

PDF document | 2 pagina's | 516 kB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 27 februari 2019'

PDF document | 10 pagina's | 2,4 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 12 december 2018'

PDF document | 10 pagina's | 1,9 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 17 oktober 2018'

PDF document | 8 pagina's | 1,5 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 5 september 2018'

PDF document | 6 pagina's | 1,4 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 26 juni 2018'

PDF document | 6 pagina's | 1,1 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 30 mei 2018'

PDF document | 4 pagina's | 612 kB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 11 april 2018'

PDF document | 4 pagina's | 999 kB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 20 februari 2018'

PDF document | 10 pagina's | 2,2 MB

Verslag | 31-01-2020

Download 'Verslag kwaliteitsteam renovatie Binnenhof, 17 januari 2018'

PDF document | 4 pagina's | 910 kB

Verslag | 31-01-2020

Openbaar, tenzij

Bepaalde documenten of onderdelen uit documenten blijven vertrouwelijk. Met het oog op de veiligheid van het Binnenhofcomplex, mogen gegevens over de beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. Deze informatie wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verklaart waarom onderdelen van documenten zwart gemaakt zijn. De invulling van de geheimhouding bepaalt de gebruiker. Ook commercieel vertrouwelijke of persoonsvertrouwelijke informatie wordt niet openbaargemaakt, in lijn met de Wet openbaarheid van bestuur.