Bouwhistorische onderzoeken Binnenhof-renovatie – publicatie 31 maart 2020

Het Binnenhof is een eeuwenoud complex dat bestaat uit veel verschillende gebouwen met uiteenlopende leeftijden en karakteristieken. Ter voorbereiding van de renovatie liet het Rijksvastgoedbedrijf onafhankelijke onderzoekers bouwhistorische onderzoeken uitvoeren naar de gebouwen. Deze onderzoeksrapporten worden in delen gepubliceerd. De eerste serie documenten zijn in december 2019 publiek gemaakt. In maart 2020 is een aanvullend bouwhistorisch onderzoek Grafelijke Zalen gepubliceerd. U kunt dit onderzoeksrapport hieronder downloaden.

In december 2020 is het cultuurhistorisch onderzoek Algemene Zaken en een aanvullende Bouwhistorische notitie gevelwand Hofvijver Algemene Zaken gepubliceerd. En in juli 2021 cultuurhistorishe onderzoeken van de Tweede Kamer.

Openbaar, tenzij

Bepaalde documenten of onderdelen uit documenten blijven vertrouwelijk. Met het oog op de veiligheid van het Binnenhofcomplex mogen gegevens over beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. Deze informatie wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verklaart waarom onderdelen van documenten gelakt zijn. De precieze invulling van eventuele geheimhouding bepaalt de gebruiker. In lijn met de Wet Openbaarheid van Bestuur wordt ook commercieel vertrouwelijke of persoonsvertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt. Ook zaken die auteursrechtelijk zijn beschermd worden niet openbaar gemaakt.