Verkenning Groene Buffer en tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg

In het onderzoeksrapport ‘Verkenning Groene Buffer en tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg’ staan ontwikkelscenario’s voor het tijdelijk gebruik van Locatie Valkenburg en de inrichting van de  'Groene Buffer' tussen Katwijk en Wassenaar beschreven.