A6 Kansenboek. Almere Centrum Weerwater.

Experts zoeken naar kansen voor duurzaamheid en innovatie

In het samenwerkingsverband Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater werken Rijkswaterstaat, gemeente Almere en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) aan twee unieke projecten die zich vervlechten: de verdubbeling van de A6 als deelcontract van het project Schiphol–Amsterdam–Almere en de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater met onder andere de Floriade. Deze convenantpartners hebben elkaar uitgedaagd om de unieke opgave te verheffen tot een podium voor duurzaamheid en innovatie. Een integrale aanpak laat zien dat efficiënt en kwalitatief hoogwaardig met ruimte kan worden omgegaan, dat de leefbaarheid wordt versterkt en dat barrières kunnen worden geslecht. Door de A6 op maaiveld aan te leggen ontstaat een nieuw perspectief voor Almere Centrum Weerwater.