Kamerbrief over renovatie Binnenhof

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de renovatie van het Binnenhofcomplex. Staatssecretaris Knops voert nog overleg over het voorontwerp. Zo spoedig mogelijk daarna stuurt hij de tweede voortgangsrapportage.