Kamerbrief Basisrapportage Renovatie Binnenhof

Zoals toegezegd in de brief van 23 november 2016 (Kamerstuk 34 293, nr. 31), informeert staatssecretaris Knops de Tweede Kamer over de voortgang renovatie Binnenhof. Hij gaat hierbij in op zowel de renovatie van het Binnenhofcomplex als de tijdelijke huisvesting van de gebruikers. Ook besteedt hij aandacht aan de omgevingsaspecten. Deze basisrapportage zal hij vanaf nu jaarlijks opvolgen met een voortgangsrapportage. Hiermee baseert hij de systematiek voor de informatieverstrekking op de Regeling Grote Projecten.