Ambitiedocument gerechtsgebouw Amsterdam

Ambitiedocument voor de geïntegreerde aanbesteding van nieuwe huisvesting voor de rechtbank in Amsterdam.