Utrecht, voormalig Pieter Baan Centrum, Gansstraat 162-164 en 170

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het voormalig Pieter Baan Centrum medio 2021 aan te bieden aan de markt. De verkoop zal geschieden door middel van een openbare inschrijving met voorselectie.

Utrecht, voormalig Pieter Baan Centrum

Kenmerken

  • Adres: Gansstraat 162-164 en 170, 3582 EP Utrecht
  • Huidig gebruik: Parkeren en leegstandsbeheer
  • Bestemming: Maatschappelijk met specifieke functie-aanduiding 'justitiële inrichting, uitsluitend voor een huis van bewaring en voorzieningen ten behoeve van forensisch psychiatrisch onderzoek' en met dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'
  • Oppervlakte (BVO): ca. 18.700 m²
  • Perceelgrootte: 10.418 m²
  • Meer informatie: via Biedboek.nl van het Rijksvastgoedbedrijf

Kaart

Utrecht, Voormalig Pieter Baan Centrum