Tzummarum, Bargereed 16 en 20

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht in het tweede kwartaal van 2019 te kunnen overgaan tot de openbare verkoop middels inschrijving van twee percelen, belast met een erfpachtsrecht, gelegen op recreatiepark ‘De Friese Wadden’ in het dorp Tzummarum.

Tzummarum, Bargereed 16, 18 en 20
©Biedboek.nl

Kenmerken

Kaart

Tzummarum, Bargereed 16, 18 en 20