04 oktober Het nieuwe Marineterrein

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Grote Zaal, Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

In gesprek over een bijzondere plek met een bijzondere toekomst.

Voor de zomer heeft het college van B&W de eerste ideeën voor de toekomst van Marineterrein Amsterdam bekend gemaakt. Velen hebben hierop gereageerd. Nadere onderzoeken zijn verricht. Aan de eerste ideeën is verder gewerkt. De plannenmakers van Rijk, gemeente, stadsdeel en Bureau Marineterrein Amsterdam presenteren tijdens deze avond de voortgang. Tevens gaan zij, rondom specifieke onderwerpen, verder in gesprek met belangstellenden.