Verhalen

Assetmanager Jelle Reinalda en projectleider Maurice Rudolfs

Het stond al een tijd op de planning: de aanpassingen in brandveiligheid en de – daarvoor noodzakelijke - asbestsanering van het pand aan de Groningensingel in Arnhem. Omdat het gebouw dagelijks in gebruik was door zo’n 1100 mensen, leek het geen eenvoudige klus. ‘Maar toen iedereen ineens moest thuiswerken, kwam het vrijwel leeg te staan en bleek een algehele sanering toch haalbaar’, zegt assetmanager Jelle Reinalda. 

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen
Jelle Reinalda (links) en projectleider Maurice Rudolfs

Projectleider Maurice Rudolfs: ‘Het is niet eenvoudig om voor 1100 mensen nieuwe huisvesting in de buurt te regelen. Daarom hadden we er oorspronkelijk voor gekozen om in de weekenden gedeeltelijk te saneren, zodat de aanpassingen in de brandveiligheid gedaan konden worden.’ De leegstand hebben we met beide handen aangegrepen, een versnelling is voor iedereen de beste oplossing. Het moest gebeuren; nu kunnen we én alles meepakken én heeft de gebruiker zo min mogelijk overlast.’

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

Volg Jelle Reinalda en Maurice Rudolfs op de voet tijdens het snelle project in Arnhem.

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

10.00 uur: Aankomst bij het pand

Het is gelijk duidelijk dat deze plek niet toegankelijk is voor onbevoegden. De gele linten kleuren de lege kantoorruimtes rondom de afgezette plekken in het gebouw, waar de medewerkers van de Belastingdienst normaalgesproken werken. Reinalda: ‘De verdieping waar asbest gesaneerd wordt, is voor niemand toegankelijk, behalve voor de saneerders zelf.’

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

Laatste bewoners verhuisd

Lege stoelen en lege bureaus; de leegte in tijden van corona is pijnlijk zichtbaar. Tijdens de thuiswerkperiode waren er nog 42 medewerkers, die hun werk alleen vanuit kantoor konden doen. Reinalda: ‘We moesten voor hen een geschikt alternatief vinden. We hadden daar een aantal opties voor. In zulke situaties is het fijn dat het RVB beschikt over een ruime portefeuille aan vastgoed. In goed overleg zijn de laatste bewoners in juli overgeplaatst naar een ander kantoor in de omgeving.’

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

10.10 uur: Sluis, douche, tent

Asbestsaneerder Mike Kerkvliet van Vermeulen Sloop- en Milieutechnieken wijst op de verboden-toegang-linten en stickers op de eerste deur van de zevende verdieping. ‘Achter deze deur bevindt zich de sluis bestaande uit drie kleine ruimtes met elk hun eigen functie. De middelste is de douche, essentieel bij het veilig verwijderen van asbest. We spoelen onszelf hier af (decontaminatie in jargon). Na de 4 deuren die de douche heeft, kom je in ‘de tent’. Dat is de ruimte waar de asbest zich bevindt; de tent wordt luchtdicht afgesloten en aangesloten op onderdrukapparatuur. De onderdruk zorgt voor minimale verspreiding van de asbestvezels; zo komen ze niet buiten de afgesloten ruimte.’

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

10.35 uur: Op de zevende

Reinalda en Rudolfs lopen vanuit de chloordouche de ‘tent’ op de al vrijgegeven zevende verdieping binnen. Van de vloer tot het plafond is alles nog volledig afgesloten; verspreiding van fijnstof is niet mogelijk. Van de 7 verdiepingen die het gebouw telt, is de hoogste halverwege juli als eerste asbestvrij verklaard. Die kunnen Reinalda en Rudolfs dus veilig bekijken. Eerder zijn de noodtrappenhuizen al asbestveilig opgeleverd, om vluchtroutes zeker te stellen en veilig werken tijdens de sanering te garanderen.

Het bedrijf Tauw Nederland onderzocht het gebouw de afgelopen jaren op de aanwezigheid, aard en omvang van het asbesthoudende materialen en de risico’s daarbij. Op basis van deze onderzoeken wordt het asbest nu gesaneerd. Als de asbestsaneerders hun werk hebben gedaan, toetst een onafhankelijk laboratorium met (lucht)monsters of de ruimte asbestvrij is en vrijgegeven kan worden.

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

Maskers

Kerkvliet en de andere asbestsaneerders werken in speciale pakken en dragen maskers om te voorkomen dat ze in aanraking komen met de gevaarlijke stof. In de tent en de douche wordt de lucht continu ververst. Het masker zorgt ervoor dat de drager eventuele schadelijke vezels niet kan inademen.

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

Moeilijk bereikbaar

Reinalda wijst naar een smalle opening tussen de radiator en het plafond. De saneerder: ‘De asbest zit in dit gebouw soms op moeilijk bereikbare plekken; langs de randen van het plafond, achter installaties of tussen smalle openingen. Op iedere verdieping moet op dezelfde plek gesaneerd worden, dat is dus nog 6 keer een uitdaging. En, zegt Kerkvliet, ‘het werk is intensief; pauze nemen is erg belangrijk. We werken 2 uur en houden daarna 1 uur pauze.’

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

10.45 uur: Toezichthouder aan de slag

Uitvoerder van Giesbers Servicebouw, Jos de Lorijn, bekijkt samen met toezichthouder van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Leo de Jong (rechts op de foto), de bouwtekeningen. De Jong: ‘Als toezichthouder ben ik vanaf de start van de sanering aangesloten. Tijdens mijn wekelijkse bezoek controleer ik of er volgens de protocollen gewerkt wordt en aan alle normen voldaan is. Het gaat dan niet alleen om het arbotechnische aspect, maar ook om installaties, brandveiligheid en materiaalkeuze.’

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

11.50 uur Anderhalve meter

‘Op een bouwplaats is het houden van 1,5 meter afstand niet altijd gemakkelijk. Daarom hebben we verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo hebben we een schema opgesteld met de belangrijkste aspecten waarop gelet moet worden’, laat Hubert-Jan van den Brink van aannemer Giesbers Servicebouw zien. Zo zijn er 2 kantines ingericht voor de werknemers ter plaatse.

Groningensingel, Arnhem
Beeld: Erik Jansen

Na sanering: brandveiligheid aanpakken

In het pand aan de Groningensingel zal de komende maanden nog volop gewerkt worden. Als alle asbest gesaneerd is, zullen de aanpassingen in brandveiligheid worden opgepakt. Rudolfs: ‘Het is een project dat veel tijd kost. Maar om het werk goed te doen, hebben we die tijd ook hard nodig.’