Onze speerpunten

Vastgoed voor rijksdoelen

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt gebruiksgereed, veilig en kosteneffectief vastgoed ter beschikking aan de rijksoverheid. We beheren een uitgebalanceerde vastgoedportefeuille, die voldoet aan de gebruikseisen van deze tijd en past bij de diversiteit van de onderdelen van het Rijk. De portefeuille is zo opgebouwd dat de constante verandering van behoeften (kwantiteit en functionaliteit) aan vastgoed bij de rijksoverheid maximaal gefaciliteerd wordt. Hiervoor verwerven we nieuw vastgoed, verkopen we overtollig vastgoed en onderhouden en indien nodig renoveren we het in beheer zijnde vastgoed. Efficiënt, effectief en kostenbewust.

Strategie

De rijksoverheid krimpt, dus ook de vastgoedportefeuille van het rijk. In overleg met de gebruikers van rijksvastgoed, stelt het Rijksvastgoedbedrijf vast hoe er efficiënt met deze ontwikkeling kan worden omgegaan. Welke panden blijven in beheer als de rijksdienst krimpt? Hoeveel gebouwen en gronden komen vrij en waar? Welke gebouwen en terreinen komen voor herontwikkeling in aanmerking?

In de Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS) staat beschreven wat er gebeurt met al het vastgoed van het Rijk. De RVPS geeft antwoord op de actuele vragen over het rijksvastgoed en stippelt de weg uit naar de toekomst. Het is onze leidraad bij de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille.

Impact op de markt

Het Rijksvastgoedbedrijf is een grote opdrachtgever voor de markt. Op een breed gebied (beheer, huur, verbouw, ver- en aankoop) hebben we impact op de vastgoed- en bouwmarkt. We stimuleren de markt tot innovaties en efficiëntie.

We zijn de schakel tussen rijksoverheid en commerciële marktpartijen. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom nemen we actief deel aan het Opdrachtgeversforum en Vernieuwing Bouw, samen met andere rijksopdrachtgevers. We zijn ons bewust van onze rol en gaan daar zorgvuldig mee om.

Oog voor de omgeving

Alleen de meest effectieve oplossingen halen bij het Rijksvastgoedbedrijf de eindstreep. De doelstellingen van het Rijk zijn daarbij uitgangspunt in ons afwegingskader. Maar ook onze omgeving vindt zijn weerslag in dit kader, onder meer via de drie P's van duurzaamheid: people, planet, profit. Bij beslissingen over gebouwen en gronden speelt geld immers wel een belangrijke rol, maar wegen maatschappelijke belangen zeker mee. Het Rijksvastgoedbedrijf wil namelijk een bijdrage leveren aan de duurzame samenleving.

Vervreemden van vastgoed

Vastgoed dat in de Rijksvastgoedportefeuillestrategie niet nodig is voor rijksdoelen, wordt vervreemd. Als dit de verkoop mogelijk maakt of bespoedigt, kan het Rijksvastgoedbedrijf vastgoed voorzien van een nieuwe bestemming en/of transformeren. Zijn er commerciële of strategische overwegingen, of vanwege beleidsdoelstellingen, om het vastgoed (voorlopig) niet te vervreemden, dan komt het in (tijdelijk) beheer binnen onze portefeuille.

Waar mogelijk, en waar wettelijk toegestaan, worden met het door ons beheerde vastgoed maximaal inkomsten gegenereerd.