Veilig bouwen

De bouw is een bedrijfstak waar nog (te) veel ongevallen voorkomen. Mensen kunnen op bouwterreinen blijvend letsel oplopen of zelfs om het leven komen. Ook na de bouw kunnen gebreken in de constructie, slechte brandveiligheid of bijvoorbeeld een gebrek aan controle leiden tot letsel en bedrijfsschade. Het Rijksvastgoedbedrijf wil bijdragen aan meer veiligheid in de bouw.

Governance code Veiligheid in de bouw

Het Rijksvastgoedbedrijf is een van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Hierin werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

Generieke Poortinstructie

De Generieke Poortinstructie (GPI) is een veiligheidsinstructie die gevolgd wordt om toegang te krijgen tot een bouwplaats. Het is een van de initiatieven vanuit de GCVidB. Vanaf 1 april 2019 is de GPI verplicht op alle bouwplaatsen van de bouwbedrijven die de GCVidB hebben ondertekend. Om toegang te krijgen tot de bouwplaats moeten alle eigen medewerkers en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI gehaald hebben en laten zien. De aangesloten partijen kunnen per bouwplaats aanvullende (project)specifieke veiligheidseisen stellen. Medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf die op bouwplaatsen komen, volgen de GPI.

Veiligheidsladder en Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Vanaf 2022 neemt het Rijksvastgoedbedrijf  veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten en hanteren we de zogenoemde NEN Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Meer informatie hierover vindt u onder  aanbestedingen en opdrachten.

Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein en voor de omgevingsveiligheid in het aangrenzende gebied. De Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers is een leidraad voor stappen die de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger (projectleider) moet nemen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

Modeldocumenten V&G (Veiligheid en Gezondheid)

Het Rijksvastgoedbedrijf wil het proces Veiligheid en Gezondheid (V&G-proces) in goede banen leiden, daarom hebben we V&G modeldocumenten ontwikkeld, die u moet gebruiken in projecten van het Rijksvastgoedbedrijf.

Uitgelicht