Revitalisering Vastgoed Defensie

Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf willen tussen 2022 en 2042 twee derde van het Defensievastgoed rigoureus aanpakken. Het revitaliseringsprogramma vastgoed Defensie maakt een eind aan bestaande achterstanden. Het resultaat is een vastgoedportefeuille die ruimte biedt voor de actuele en toekomstige taken van Defensie, voldoet aan alle wet- en regelgeving, betaalbaar en duurzaam is en bovendien veilig en goed leefbaar voor de medewerkers.

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Een moderne, duurzame en betaalbare infrastructuur voor een krijgsmacht in ontwikkeling.
Eén die goed aansluit en meebeweegt op onze huidige en toekomstige taken.
Dat is waar we voor gaan.
Het objectgerichte revitaliseringsprogramma vastgoed Defensie maakt een eind aan bestaande achterstanden en creëert de werkomgeving van de toekomst.

(Een tijdlijn verschijnt.)

Vanaf 2022 pakt Defensie in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf twee derde van al het vastgoed aan.
Samen maken zij een integrale inventarisatie voor de komende 20 jaar.

(De kaart van Nederland.)

Welke gebouwen kunnen worden gesloopt?
Welke blijven behouden?
En wat moet nieuw worden gebouwd?
Belangrijk hierbij is dat we niet langer kijken naar een enkel gebouw maar naar een heel object.
Denk aan een kazerne, een marinehaven of een vliegbasis inclusief alle gebouwen en ondergrondse infrastructuur.

(Een helikopter vliegt over.)

Veel kleinere gebouwen maken plaats voor efficiëntere nieuwbouw zodat gebouwen geschikt worden voor meerdere doeleinden.
Ruimte wordt gecreëerd en geld wordt bespaard.
Verder laten we onze objecten eigen hernieuwbare energie opwekken en beschermen we ze tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Ten slotte zorgen we ervoor dat elk object op lange termijn betaalbaar te onderhouden is met nieuwe installaties en digitale beheersystemen.
In totaal pakt Defensie tussen 2022 en 2042 op deze manier 27 geclusterde objecten aan.
Beheersbaar en goed te managen.
De voorbereidingen voor ons ambitieuze programma zijn in volle gang waarbij we zo veel mogelijk werken met standaardprogramma's van eisen en ontwerpen voor gebouwen en installaties.
En we kijken naar efficiency door het gebruik van contracten voor industriële bouwmethoden met prefabelementen.
Zo creëren Defensie en Rijksvastgoedbedrijf ruimte voor actuele en toekomstige taken.
Hiervoor werken we gebiedsgericht samen met elkaar en met omgeving, overheden en de markt.
Met als resultaat duurzaam en betaalbaar vastgoed dat voldoet aan Defensie- en Rijksdoelstellingen en boven alles veilig en goed leefbaar is voor onze Defensiemedewerkers.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? www.rijksvastgoedbedrijf.nl/revitalisering-vastgoed-defensie.)

OPGEWEKTE MUZIEK DIE WEGEBT