Richtlijnen brandveiligheid: projectoverstijgende vraagstukken (POV’s)

Onder de verzamelnaam POV’s (projectoverstijgende vraagstukken) heeft het Rijksvastgoedbedrijf instrumenten voor de beoordeling van specifieke aspecten van de brandveiligheid van bestaande gebouwen. Doet u als advies- of inspectiebureau onderzoek naar brandveiligheid? Dan moet u de POV’s gebruiken als wij dat hebben voorgeschreven.

De POV’s geven kaders voor en richting aan de beoordeling van brandveiligheidsaspecten in bestaande gebouwen in de gevallen waarin (wettelijk) erkende kwaliteitsverklaringen ontbreken. U gebruikt de POV’s dus niet in plaats van regelgeving en (NEN)normen, maar als aanvulling.

Beoordeling brandveiligheid hoofddraagconstructies

Beoordeling brandveilige doorvoeren

Beoordeling brandwerende puiconstructies

Beoordeling brandoverslag

Instructie brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties

Richtlijn brandveiligheid elektrische voertuigen in bestaande en nieuwe parkeergarages