Handboek RVB BOEI (RgdBOEI)

De RVB BOEI systematiek staat in het Handboek RVB BOEI. De eerste editie van dit handboek verscheen in 2009, toen nog onder de naam Handboek RgdBOEI®. In het handboek is een inspectiemethodiek beschreven die het Rijkstvastgoedbedrijf heeft ontwikkeld en borg staat voor het verzamelen van aantoonbaar objectieve en betrouwbare inspectiegegevens.

BOEI staat voor de vier thema’s waarop de methodiek betrekking heeft:

  1. Brandveiligheid,
  2. Onderhoud,
  3. Energiezuinigheid & duurzaamheid
  4. Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving.

Het handboek biedt inspecteurs alle instructies en achtergrondinformatie die nodig zijn om integrale inspecties volgens de voorgeschreven methode te kunnen uitvoeren.

Door toetsing in de praktijk en nieuwe wet- en regelgeving verandert de inspectiesystematiek. Het handboek moet een betrouwbare, toegankelijke en actuele leidraad zijn voor integrale inspecties. Daarom actualiseren we de handboeken sinds 2009 naar de nieuwste praktijkervaring en laatste inzichten. Commentaar en aanvullingen op het handboek stellen we zeer op prijs.

Handboek Samenvatting Keuringseisen

Voor de ‘I’ van BOEI, ‘Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving’, is het Handboek Samenvatting Keuringseisen ter aanvulling beschikbaar naast de wetgeving die elders opgenomen is. Het Handboek Samenvatting Keuringseisen is gebaseerd op actuele wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed en het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over Planbaar Onderhoud, zoals bedoeld in Handboek RVB-BOEI, deel 1: par. 3.4. Voor de BOEI-inspecteur dient het handboek als onderlegger voor de inspectie van wettelijk vereiste documentatie, zoals aangegeven in het Handboek RVB BOEI-deel 2.

RVB BOEI Beslisboom - editie 2020

Handboeken RVB BOEI - editie 2020

Handboeken RVB BOEI- editie 2012

Eerdere edities van het handboek vindt u onderaan de pagina

Gebruik Handboek RVB BOEI

U mag de handboeken vrij gebruiken, voor eigen risico. Het Rijksvastgoedbedrijf draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor het gebruik van de handboeken.

U bent ook welkom om lid te worden van onze LinkedIn RVB BOEI groep.

Hebt u vragen of opmerkingen over het handboek? Laat het ons weten via het formulier.

Uw vraag

* verplicht in te vullen

Maximaal 5000 karakters

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl zodat wij kunnen reageren op uw vraag of opmerking.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw contactgegevens worden niet met derden gedeeld. Uw vraag of opmerking, ontdaan van eventuele persoonlijke gegevens, kan worden bewaard voor toekomstige referentie.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw contactgegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw contactgegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw contactgegevens worden binnen drie maanden na het beantwoorden van uw vraag uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *