Handboek RVB BOEI-inspecties Energie- en duurzaamheidstabel Deel 1

Het RVB heeft een methode ontwikkeld die borg staat voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Deze inspectiemethode is in het handboek RVBBOEI vastgelegd. Het handboek biedt inspecteurs alle instructies en achtergrondinformatie die nodig zijn om inspecties volgens de voorgeschreven methode te kunnen uitvoeren. Deze Energie- en duurzaamheidstabel is een bijlage bij het handboek.