Veilingschema benzinestations langs rijkswegen 2022 – 2023, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Alle motorbrandstofverkooppunten langs het hoofdwegennet worden met ingang van 2002 gelijkmatig gespreid geveild volgens een vooraf vastgesteld veilingschema. Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk zijn te vinden in de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen. Op basis van artikel 7 lid 1 van voornoemde Wet zal het veilingschema, na vaststelling, jaarlijks openbaar worden gemaakt voor de resterende veilingperiode. Met de openbaarmaking van onderstaand veilingschema voor de periode van 2022 tot en met 2023 wordt uitvoering gegeven aan dit artikel.