‘Door digitalisering gaat de bouw mee met de tijd’

Directielid Frank Foreman van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is lid van de Programmaboard Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Het RVB wil de digitale standaardisering in de bouw een duwtje in de rug geven. ‘Zo maken we de sector efficiënter en duurzamer.’

Beeld: Root
Het Binnenhof is voor de renovatie vastgelegd in een 3D model. Afbeelding door Root.

De bouw moet mee met de tijd, vindt Frank Foreman. Daarbij hoort het digitaliseren van de gebouwde omgeving. Het houdt het vastleggen van gebouwen in 3D modellen in. Gebouwen worden gescand zodat ze via de computer te bekijken zijn. ‘Het gaat hierbij niet alleen om overheidsgebouwen. Het gaat ook om woningen, bruggen, wegen en viaducten’, legt Foreman uit.

Door de digitale modellen weten bouwers en beheerders sneller welke materialen waar in een gebouw zitten. Dit zorgt ervoor dat bouwers doelgerichter te werk gaan waardoor het uitvoeren van opdrachten sneller en goedkoper is. ‘Dat is een groot goed voor zowel de gebruiker als de bouwer,’ benadrukt Foreman.

Zitting van Foreman in de Programmaboard laat zien dat het Rijksvastgoedbedrijf digitalisering belangrijk vindt. Het RVB is een grote speler in de bouw en wil de sector helpen met digitalisering. Het RVB kan niet in zijn eentje dat doel bereiken. Dat kan alleen als publieke opdrachtgevers gezamenlijk optrekken. Denk dan aan Rijkswaterstaat, ProRail, Schiphol en het RVB.

Maatschappelijke bijdrage

Digitalisering helpt bij het verzachten van de druk op de woningmarkt. ‘Als je sneller weet hoe bijvoorbeeld kantoorgebouwen eruitzien en welke materialen er zijn, dan kan je bestaande gebouwen sneller ombouwen tot woonhuizen’, geeft Foreman aan.

Digitalisering maakt bouwen niet alleen sneller en goedkoper. Het draagt ook bij aan verduurzaming. ‘Doordat je digitaal heel precies ziet welke materialen er in een gebouw zitten, kunnen we materiaal dat we eerst zouden weggooien, nu hergebruiken voor een ander gebouw. Daarom is wat mij betreft duurzaamheid een extra duw om de digitalisering van de bouw aan te moedigen’, zegt Foreman.

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Directeur P&P Frank Foreman: ‘Digitalisering is gewoon een taaie klus waar je heel veel geduld voor moet hebben.’

Knelpunten

Aan digitalisering zitten ook haken en ogen. De techniek schiet tekort om de 3D modellen grootschalig in te zetten in het beheer en onderhoud van gebouwen. Dit komt doordat de bestandsgrootte van de modellen te zwaar is voor het systeem. Momenteel zijn er beperkingen in wat technisch haalbaar is. Daardoor zijn de ambities moeilijk haalbaar. De verwachting is dat het een aantal jaar gaat duren voordat het systeem geschikt is om grootschalig in te zetten.

‘Daarnaast maak ik me zorgen of er wel voldoende draagvlak is’, vult Foreman aan. ‘Ik denk wel dat de bouwketen voldoende vertegenwoordigd is in de digitaliseringsopgave. Maar als we zoveel mogelijk gebouwen in Nederland digitaal willen vastleggen, dan is het zaak om zoveel mogelijk spelers mee te krijgen in de verandering,’ stelt Foreman. ‘Digitalisering betekent een verandering in het hele interne bedrijfsproces van publieke opdrachtgevers. Dan moet je denken aan veranderingen in systeem- en procesinrichting. Dat is heel ingrijpend.’

Ambitie

Foreman ziet veel ruimte voor verbetering in de standaarden van digitale modellen.  Opdrachtgevers in de bouwketen hanteren nu verschillende standaarden in hun modellen. Communicatie tussen modellen is daardoor onmogelijk.

‘Mijn ambitie is om beter samen te werken met Rijkswaterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen moeten we goede afspraken maken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven dezelfde modellen kunnen gebruiken. Pas als iedereen dezelfde taal spreekt, zijn digitale modellen goed inzetbaar’, geeft Foreman aan. ‘Zo willen we bijdragen aan de verduurzaming. Het RVB kan dat niet alleen.’

Meer interesse in de 3D modellen? Bekijk hoe voor de renovatie het Binnenhof is gescand en tot een 3D model is gemaakt op de site van Root