Veiling locaties benzinestations

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de veiling van huurrechten voor benzinestations langs rijkswegen. 1 keer per jaar, in september, worden de huurrechten voor een aantal bestaande benzinestationlocaties geveild.

Het Veilingschema benzinestations langs rijkswegen bevat de locaties waarom het elk jaar gaat. De volgorde van de op de dag van veiling te veilen locaties bepaalt een notaris van tevoren op basis van loting. De huurrechten gelden voor maximaal vijftien jaar. De deelnemers aan de veiling kunnen een biedboek kopen met daarin informatie over de te veilen locaties. Ze leveren een toelatingsformulier voor de veiling in en betalen entreegeld om te mogen bieden.  De hoogste bieder krijgt de huurrechten toegekend.

Met uitzondering van enkele in de bijlage van de Benzinewet genoemde locaties, worden de huurrechten voor nieuwe locaties alleen per veiling verstrekt. Per 1 januari 2017 is de 'Wet aanvullende biedboekgegevens' van kracht voor locaties die in de 2e ronde geveild worden. In de 2e ronde worden locaties geveild die eerder geveild zijn en/of waarop de wettelijke overgangsbepalingen niet van toepassing zijn.

De veiling van huurrechten valt onder:

Aangeboden locaties

Op 14 september 2022 veilt het Rijksvastgoedbedrijf voor de twintigste keer huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. Bij deze twintigste veiling worden totaal negenentwintig locaties geveild. De volgorde waarin de huurrechten worden geveild, wordt op 30 augustus 2022 door loting bepaald.