Grond voor windmolens en zonnepanelen

Voor de opwekking van hernieuwbare energie, zoals het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, geeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) namens het Rijk gronden in gebruik aan derden. Dat kunnen ontwikkelaars zijn, maar ook bewonerscoöperaties of andere partijen. Dit doen we door het verlenen van een opstalrecht, een erfpachtrecht of in sommige gevallen door het sluiten van een huurovereenkomst. Ook bieden we ruimte aan innovatieve of minder voorkomende vormen van energieopwekking, zoals het bouwen van waterkrachtcentrales.

Hoe werkt een openbare inschrijving bij uitgifte rijksgrond voor opwek hernieuwbare energie?

Bij de uitgifte van rijksgrond werkt het RVB altijd openbaar, marktconform en transparant. Via een openbare inschrijvingsprocedure selecteren we de partij die de locatie kan gaan ontwikkelen. Om te komen tot een openbare inschrijvingsprocedure, de daaropvolgende gunning en definitieve uitgifte van de grond, volgen we de volgende stappen:

Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)-areaal

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan een pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal. Zo kunnen we experimenteren met het uitgeven van rijksgronden voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten via een openbare inschrijvingsprocedure. We doen dit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De geleerde lessen uit de eerste twee jaar  zijn gebundeld in Leerervaringen pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond.

Wat we hebben geleerd in dit pilotprogramma passen we meteen toe in het vervolgprogramma Opwek Energie op Rijksvastgoed, ook wel OER genoemd. Dit programma is eind 2021 gestart. In OER verkennen we samen met andere rijksdiensten de komende jaren nog meer locaties voor duurzame energieprojecten.

Pilotprogramma hernieuwbare energie op rijksgrond

Deze video is een animatie met de titel ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’

[start voice-over]

In ons Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteit in Nederland opgewekt moet worden via duurzame bronnen.

De Rijksoverheid levert een bijdrage aan de energietransitie door waar mogelijk grond en wateren ter beschikking te stellen. We sluiten  daarbij aan op de Regionale Energie Strategieën.

We kijken naar locaties die we als Rijk voor meerdere functies tegelijk kunnen  inzetten.

Denk bijvoorbeeld aan bermen, knooppunten, baggerdepots en sluizen.

Dit zijn vaak geschikte plekken om ook energie op te wekken. Zo maken we efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte in Nederland.

Om kennis en ervaring op te doen met het opwekken van duurzame energie is de pilot Hernieuwbare Energie op Rijksgrond gestart.

Samen met gemeenten, provincies, waterschappen, netbeheerders en omwonenden leert het Rijk... via tien projecten wat de beste aanpak is om rijksgrond in te zetten voor het opwekken van duurzame energie op locaties die al een functie hebben.

Voordat we beginnen onderzoeken we eerst of een locatie geschikt is. 

We houden bijvoorbeeld  rekening met de veiligheid en doorstroming van het verkeer en de natuurwaarden.

We betrekken netbeheerders in een vroeg stadium om aansluitingen op het elektriciteitsnet  zo goed mogelijk te organiseren.

We kijken natuurlijk ook naar de omgeving. Hoe passen de windmolens en zonnepanelen  het beste in het landschap?

Wat zijn lokale ideeën en wensen? Hierin werken we samen met gemeenten, provincies en waterschappen en betrekken we ondernemers en omwonenden.

Die ideeën nemen we zoveel mogelijk mee bij de uitgifte van de grond. Dit regelen we via een openbare inschrijving.

Wat wij hebben geleerd passen we meteen toe in het vervolgprogramma, Opwek Energie op Rijksvastgoed, ook wel OER genoemd.

Daarin verkennen we de komende jaren nog meer locaties voor duurzame energieprojecten. We spelen daarmee in op verzoeken van gemeenten en provincies.

Wil je meer weten? Of heb je interesse om rijksgrond in te zetten voor duurzame energie?

Kijk dan op:
energieoprijksgrond.nl.

[einde voice-over]

Beeldtekst
Het pilotprogramma Hernieuwbare Energie op rijksgrond is een samenwerking tussen: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.