Informatie aanbestedingen en opdrachten

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Daarvoor werken we samen met marktpartijen. Op TenderNed  kondigen we aanbestedingen voor opdrachten aan. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedende overheidsdiensten en ondernemingen. Om mee te dingen naar opdrachten kun u zich aanmelden op TenderNed. U kunt daar contractdocumenten downloaden en een zoekprofiel maken. Met dit zoekprofiel bent u meteen op de hoogte van nieuwe aanbestedingen.

Inschrijven via Tenderned

In deze animatievideo leggen we uit waar je rekening mee moet houden en hoe je je moet voorbereiden als je wilt deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf via Tenderned.

Inschrijven via Tenderned

Wil je deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf?
Dan schrijf je je in via Tenderned.nl.
Om te beginnen moet je over e-herkenning beschikken.
Daarnaast is deelnemen aan een aanbesteding een tijdrovende klus die precisie vergt.
En elke procedure is anders.
Lees je daarom grondig in om te voorkomen dat er dingen mis gaan.
Lees bij deelname grondig de aanbestedingsleidraad...
en zorg dat de documenten compleet zijn.
Zijn er nog derden of combinanten die documenten moeten indienen?
Zijn alle documenten ondertekend door de juiste, bevoegde personen?
En zijn alle documenten ook nog geldig?
Upload dan alles en vergeet niet om op “Verzenden” te drukken!
Uploaden kan even duren.
En te laat is ook echt te laat.
Bereid je daarom goed voor.
Lees de aanbestedingsleidraden op Tenderned en stel vragen bij onduidelijkheden.

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf

In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf die, op het moment van publicatie van de inkoopplanning, nog níet op Tenderned.nl staan. In de inkoopplanning staat welke aanbestedingen (vanaf 5 miljoen euro) gepland zijn en is gebaseerd op de officiële jaaropdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het geeft de markt inzicht in wat en waar iets gaat gebeuren en hoe groot het project bij benadering wordt. De inkoopplanning wordt tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, aangepast en aangevuld. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Procedures, modeldocumenten en voorwaarden voor aanbesteding

Voor het aanbesteden en verstrekken van opdrachten gebruikt het Rijksvastgoedbedrijf vastgestelde procedures en modeldocumenten. Voor de opdrachten gelden standaard contractvoorwaarden.

Regels en documenten aanbesteden

Contracten en clausules opdrachten

Elektronische handtekening

Sinds 1 juli 2017 is elektronisch aanbesteden of e-aanbesteden verplicht voor alle Europese aanbestedingsprocedures. Dat staat in de Aanbestedingswet 2012. Bij het Rijksvastgoedbedrijf geldt deze verplichting ook voor opdrachten die via een nationale of meervoudig onderhandse procedure worden aanbesteed. Hierdoor verloopt de hele aanbestedingsprocedure elektronisch via TenderNed.nl. Dit betekent dat ook aanmeldingen en inschrijvingen elektronisch moeten worden ingediend. Een digitale aanmelding of inschrijving moet voorzien zijn van een elektronische handtekening. Het Rijksvastgoedbedrijf accepteert de volgende elektronische handtekeningen:

  • de ingescande handtekening
  • de gekwalificeerde elektronische handtekening met betrouwbaarheidniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig).