Informatie aanbestedingen en opdrachten

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Daarvoor werken we samen met marktpartijen. Op TenderNed  kondigen we aanbestedingen voor opdrachten aan. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedende overheidsdiensten en ondernemingen. Om mee te dingen naar opdrachten kun u zich aanmelden op TenderNed. U kunt daar contractdocumenten downloaden en een zoekprofiel maken. Met dit zoekprofiel bent u meteen op de hoogte van nieuwe aanbestedingen.

Inschrijven via Tenderned

In deze animatievideo leggen we uit waar je rekening mee moet houden en hoe je je moet voorbereiden als je wilt deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf via Tenderned.

Inschrijven via Tenderned

Wil je deelnemen aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf?
Dan schrijf je je in via Tenderned.nl.
Om te beginnen moet je over e-herkenning beschikken.
Daarnaast is deelnemen aan een aanbesteding een tijdrovende klus die precisie vergt.
En elke procedure is anders.
Lees je daarom grondig in om te voorkomen dat er dingen mis gaan.
Lees bij deelname grondig de aanbestedingsleidraad...
en zorg dat de documenten compleet zijn.
Zijn er nog derden of combinanten die documenten moeten indienen?
Zijn alle documenten ondertekend door de juiste, bevoegde personen?
En zijn alle documenten ook nog geldig?
Upload dan alles en vergeet niet om op “Verzenden” te drukken!
Uploaden kan even duren.
En te laat is ook echt te laat.
Bereid je daarom goed voor.
Lees de aanbestedingsleidraden op Tenderned en stel vragen bij onduidelijkheden.

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf

In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf die nog níet op Tenderned.nl staan. In de inkoopplanning staat welke aanbestedingen gepland zijn, waar en hoe groot de werkzaamheden bij benadering zijn.

De inkoopplanning is gebaseerd op de afspraken met de opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf en geeft de markt inzicht in wat en waar iets gaat gebeuren en hoe groot het project is. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. COVID-19 heeft (net als Stikstof en PFAS) natuurlijk impact. De hardheid van de informatie is om die reden beperkter.

Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Vanaf 1 januari 2022 neemt het Rijksvastgoedbedrijf als ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Vanaf 2022 hanteren opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend de zogenoemde NEN Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Meer informatie over deze afspraak is te vinden op de website van de GCVB.

Veiligheid in aanbestedingen

(Beeldtitel: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Een animatie.)

VOICE-OVER: In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongelukken.
Er wordt vaak op hoogte en met gevaarlijke stoffen gewerkt.
Veel ongelukken en bouwfouten kunnen voorkomen worden door goede regie, communicatie en alertheid.
Als we bewuster omgaan met veiligheid en we veiligheid verankeren in onze werkcultuur leidt dit tot minder ongevallen op de bouwplaats.

(Een werkman.)

Daarom hanteren opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw ondertekenen vanaf 2022 de veiligheidsladder een schaal van vijf treden waarmee we het veiligheidsbewustzijn van opdrachtgevers en opdrachtnemers meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar maken.
Dit wordt op een eerlijke en toegankelijke manier beoordeeld met de ambitie jouw organisatie te helpen een trede hoger te komen.

(Een contract.)

De veiligheidsladder wordt vervolgens meegenomen als geschiktheidscriterium in de selectiefase of als contracteis.
Dus voer je opdrachten uit voor een van de betrokken partijen zorg dan dat je voor 2022 laat zien dat je hieraan voldoet.
Er zijn drie manieren om aan te tonen dat je een bepaalde trede op de veiligheidsladder hebt bereikt.
Eén: certificering.
Twee: ervaringsaudit.
En drie: een self-assessment geverifieerd door een certificerende instelling.
Wat er van je wordt gevraagd, is deels afhankelijk van je contractwaarde.
Is deze laag, gemiddeld of hoog?
En deels van de impact van je risicoprofiel.
Ook hiervoor geldt: is deze laag, gemiddeld of hoog?

(Een man aan een laptop.)

De wijze van certificeren verschilt dus per situatie.
Ga vandaag nog naar gc-veiligheid.nl en ontdek in een paar stappen welke bewijsvorm past bij jouw bedrijf en wat je in gang moet zetten om hieraan te voldoen.
Zo ben je goed voorbereid en werken we gezamenlijk aan veiligheid voor iedereen.

(Beeldtekst: Governance Code Veiligheid Bouw. ViA-certificering? Weet wat je moet doen! Ga naar GC-veiligheid.nl.)

RUSTIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

Procedures, modeldocumenten en voorwaarden voor aanbesteding

Voor het aanbesteden en verstrekken van opdrachten gebruikt het Rijksvastgoedbedrijf vastgestelde procedures en modeldocumenten. Voor de opdrachten gelden standaard contractvoorwaarden.

Regels en documenten aanbesteden

Contracten en clausules opdrachten

Elektronische handtekening

Sinds 1 juli 2017 is elektronisch aanbesteden of e-aanbesteden verplicht voor alle Europese aanbestedingsprocedures. Dat staat in de Aanbestedingswet 2012. Bij het Rijksvastgoedbedrijf geldt deze verplichting ook voor opdrachten die via een nationale of meervoudig onderhandse procedure worden aanbesteed. Hierdoor verloopt de hele aanbestedingsprocedure elektronisch via TenderNed.nl. Dit betekent dat ook aanmeldingen en inschrijvingen elektronisch moeten worden ingediend. Een digitale aanmelding of inschrijving moet voorzien zijn van een elektronische handtekening. Het Rijksvastgoedbedrijf accepteert de volgende elektronische handtekeningen:

  • de ingescande handtekening
  • de gekwalificeerde elektronische handtekening met betrouwbaarheidniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig).