Verklaring bestuurder

Model voor de verklaring van een bestuurder over de rechtmatigheid van een inschrijving.