De wet Bibob

De wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid direct of indirect betrokken raakt bij criminele activiteiten. Ook privaatrechtelijke vastgoedtransacties, waarbij de overheid partij is, vallen onder deze wet.

Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert de Wet Bibob bij transacties van bijvoorbeeld huur, verhuur, koop en verkoop en doet, binnen de kaders van de wet, zelf onderzoek naar de integriteit van (potentiƫle) contractpartners. Aandachtspunten zijn daarbij in ieder geval de antecedenten, de financiering, de transparantie van de bedrijfsvoering en de zakelijke samenwerkingsverbanden. Bij het verzamelen van gegevens heeft het Rijksvastgoedbedrijf een geheimhoudingsplicht. Als er onregelmatigheden zijn geconstateerd, heeft het Rijksvastgoedbedrijf het recht om onderhandelingen af te breken zonder gerechtelijke tussenkomst of kostenvergoeding.

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf behandelt de Permanente Commissie Integriteit Marktpartijen (PCIM) zaken over integriteit. Het Rijksvastgoedbedrijf kan eventueel advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid.