Contractvormen

Voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van gebouwen en installaties sluit het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met bedrijven. Bij deze overeenkomsten gebruiken we verschillende contractvormen, afhankelijk van de aard en de omvang van de overeenkomst.

Van traditionele naar geïntegreerde contracten

Traditioneel gaan veel contracten over 1 aspect van vastgoed. Bijvoorbeeld een contract voor het onderhoud van elektra in een gebouw of een contract voor transport (liften). Of aparte contracten voor ontwikkeling, bouw en beheer van vastgoed.

Er is een ontwikkeling naar geïntegreerde contracten. Daarbij omvatten contracten meer disciplines zoals transport, elektra & klimaat en bouwkundig. Contracten kunnen ook meer fasen van een gebouw of terrein omvatten, zoals ontwikkeling, bouw/aanleg, onderhoud en beheer..

Contractbeheersing

Het Rijksvastgoedbedrijf beoordeelt en bewaakt de prestaties van opdrachtnemers aan de hand van de contracten. We beoordelen het resultaat van een opdracht en de werkwijze en klantgerichtheid van de opdrachtnemer. Bijvoorbeeld met het instrument Past Performance.