03 november PROVADA Live

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Online

De opzet van de vastgoedbeurs op 3,4 en 5 november is anders dan voorheen en vindt online plaats.

Programma

Meer weten over hoe wij onze vastgoedportefeuille beheren, hoe we met het stikstofvraagstuk omgaan in onze projecten of over de gebiedsontwikkeling van voormalig vliegkamp Valkenburg? Neem dan deel aan onze presentaties op Provada Live!

  • Dinsdag 3 november om 11.00 Videoboodschap van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops.De staatssecretaris startte drie jaar geleden met het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP). In nauwe samenwerking met gemeenten, provincies en marktpartijen streeft het Rijksvastgoedbedrijf er naar vastgoed in te zetten zodat het maatschappelijke meerwaarde heeft. De staatssecretaris wil investeringen in Rijksvastgoed waar mogelijk verbinden aan woningbouw, aan verduurzaming van gebouwen of inzetten voor kwetsbare doelgroepen. De staatssecretaris heeft de verschillende projecten bezocht en daarbij verschillende lessen opgedaan. Drie lessen daarvan deelt hij met u.
  • Dinsdag 3 november om 11.45 bespreken Tessa Flantua (hoofd afdeling Verkoop) en Thijs Poelman (hoofd sectie Inkoop) hoe wij met onze diverse en unieke vastgoedportefeuille omgaan.
  • Woensdag 4 november om 11.45 vertellen Louw van Sinderen (Projectdirecteur voormalig Vliegkamp Valkenburg) en Martijn van Berkel (Projectleider Verkoop) op welke wijze voormalig vliegkamp Valkenburg wordt ontwikkeld en wat wij aan ontwikkelpartijen vragen bij de verkoop.
  • Woensdag 4 november om 13.15 gaan Martine Meerburg (Projectleider stikstof) en Sander de Iongh (Sr. Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) in op het onderzoek naar de stikstofemissies van onze objecten en onze invloed hierop. Met deze inzichten kunnen we samen met de markt de depositie, zowel in bouwfase als gebruiksfase, gaan verminderen door stikstofarm aan te besteden. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bezoek dan onze presentatie.