Rijksvastgoedbedrijf zoekt bedrijven voor onderhoud transportinstallaties en hijswerktuigen

Onderhoudsbedrijven opgelet: medio januari 2019 publiceert het Rijksvastgoedbedrijf een aanbesteding op TenderNed voor een raamovereenkomst voor het onderhoud aan liftinstallaties, gevelonderhoudsinstallaties, goederen- en personen hefplateau’s, docklevellers en hijswerktuigen.

Beeld: Bas Kijzers
Liftschacht

Het gaat om de eerste aanbesteding van het Bundelingsprogramma onderhoud Defensie: ‘Raamovereenkomst onderhoud transportinstallaties en hijswerktuigen op Defensielocaties’. De volgende publicatie is naar verwachting eind januari 2019 voor de Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden op het gebied van drink- en proceswaterinstallaties op Defensie locaties. We zoeken voor deze raamovereenkomsten no-nonsense doeners, die gericht zijn op samen, openheid en resultaat.

Bij de raamovereenkomst onderhoud transportinstallaties en hijswerktuigen gaat het vooral om het uitvoeren van een conditiemeting volgens RVB BOEI,  preventief- en correctief onderhoud, keuringen en uitvoeren van extra opgekomen werkzaamheden. De installaties bevinden zich voornamelijk op defensielocaties en zijn in beheer bij het RVB.

Op 14 juni 2018 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie over aanbesteding onderhoud vastgoed Defensie. De aanbevelingen uit deze marktconsultatie, zijn gebundeld in een folder. Dit doen we met deze aanbevelingen:

Rijksicoon '2060 netwerk'

Aanbevelingen “Consortiavorming”

  1. Faciliteer samenwerking voor mkb-bedrijven.
  2. Benut specialistische kennis binnen het consortium.

De aanbesteding ‘Raamovereenkomst Transportinstallaties’ wordt vroegtijdig aangekondigd. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich dan al oriënteren en mogelijke samenwerkingspartners zoeken. Daarnaast wordt in de aanbestedingsstukken opgenomen dat tijdens besprekingen over het contract de specialist van het samenwerkingsverband aan tafel wordt uitgenodigd. 

Rijksicoon '1038 Keten'

Aanbevelingen “Efficiënt inrichten van het proces van uitvoering”

  1. Digitalisering, uitwisseling van data van managementinformatie.
  2. Vertrouw op vakmanschap van de markt.

In de aanbestedingsstukken wordt opgenomen dat wordt gewerkt met VISI voor een digitale uitwisseling van rapporten en data van installaties. Daarnaast wordt bij de werkbeschrijvingen zo veel mogelijk een functionele specificatie opgesteld, om de expertise in de markt tot zijn recht te laten komen.

Rijksicoon '5068 pylon'

Aanbevelingen “Veiligheid”

  1. Digitaliseer en automatiseer het administratieve deel van de (wettelijke) keuringsrapportages.
  2. Keuringswerkzaamheden meer spreiden over het jaar.

Wij streven naar een snelle overstap naar een digitale uitwisseling van rapporten en data van installaties. Daarnaast heeft de opdrachtnemer zelf de keuze om de keuringswerkzaamheden, binnen de wettelijke kaders, in te delen. Op deze manier kan de opdrachtnemer zelf een goede planning maken die aansluit bij zijn capaciteit.  

Update: op 16 januari 2019 publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf op Tenderned de Raamovereenkomst onderhoud transportinstallaties en hijswerktuigen