Aanbesteding laadpunten voor elektrische auto’s Rijk van start

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat 4% van de parkeerplekken van alle rijkskantoren voorzien van een laadpunt voor elektrische auto’s. Bij minimaal 125 rijkskantoren worden daarvoor de aankomende 4 jaar zo’n 800 laadpunten gerealiseerd om zo de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken. Naast rijkskantoren gaat het in de toekomst ook om andere gebouwen van rijksorganisaties. In totaal doen 15 rijksonderdelen mee aan de aanbesteding waardoor er naar verwachting in de toekomst uiteindelijk zo’n 2.000 laadpunten komen bij organisaties van het Rijk. Hiervoor is vrijdag 22 juni de aanbesteding op TenderNed gepubliceerd.

Thomas van Dijk (rechts) van het Rijksvastgoedbedrijf bij laadpunt bij Rijkswaterstaat

Energietransitie

De laadpunten zullen flink bijdragen aan het doel om in 2020 20% van alle dienstauto’s elektrisch te laten rijden. De eisen aan deze laadpunten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de marktpartijen om te zorgen dat de investering toekomst gericht ingezet kan worden voor de energietransitie en daarnaast ook aansluit bij onze werkprocessen voor beheer en onderhoud. Voor de transitie naar elektrisch rijden is het essentieel dat er voldoende laadpunten zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf is hiervoor met verschillende klanten in gesprek.

DJI

Samen met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een van de 15 rijksonderdelen, zijn plannen verwerkt in een convenant. Annelore Roelofs, waarnemend hoofddirecteur DJI kondigde op 6 juni in een videoboodschap het besluit aan voor een volledig emissievrij wagenpark bij DJI vanaf 2020. In de video zijn onder andere de samenwerkingspartners van DV&O, het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de categoriemanagement civiele dienstauto’s en MVO Nederland te zien. In een door betrokken partijen ondertekend convenant zijn de afspraken om emissievrije dienstauto’s in te kopen vastgelegd. Annet Bertram, directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf: ‘Ik vind het geweldig, dat DJI heeft gezegd, we gaan niet meer praten, we gaan het doen. Toen DJI ons vroeg doen jullie mee, hebben we uiteraard vol enthousiasme gezegd "natuurlijk doen we mee".'

DJI kiest voor elektrische dienstauto’s