De marktvisie

Samen met marktpartijen, kennisinstituten en andere opdrachtgevers werken aan een vitale en duurzame bouwsector: dat is de kern van de marktvisie. Dit doen we door gelijkwaardig partnerschap en betere kennisuitwisseling. We ontwikkelden deze visie samen met Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en Astrin. De Marktvisie is opgesteld met input, ideeën en wensen van brancheorganisaties uit de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Diverse partijen hebben actief meegewerkt aan de totstandkoming, waardoor de visie een breed draagvlak heeft gekregen.

RVB Marktvisie

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

RVB Marktvisie: samenwerken op basis van vertrouwen

De ontwikkeling van de marktvisie is een belangrijke eerste stap naar een betere bouwsector. Organisaties die zich aan de marktvisie verbinden, maken een eigen strategische vertaling. De vertaling van het Rijksvastgoedbedrijf, de RVB Marktvisie, heeft 6 speerpunten:

Ons leveranciersmanagement helpt daarbij door bijvoorbeeld periodiek gesprekken te voeren met leveranciers, marktpartijen en brancheorganisaties om beter op de hoogte te zijn van de wederzijdse ontwikkelingen.

Ook stellen we samen met de markt een innovatieagenda op voor het Rijksvastgoedbedrijf waarin we innovatiekansen presenteren.

Onderzoek

Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf voert onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in oktober 2017 een onderzoek uit onder verschillende marktpartijen waar het Rijksvastgoedbedrijf mee te maken heeft om te zien wat het effect is van de maatregelen die het RVB neemt om de relatie met de markt te verbeteren.

Zie ook