Informatie aanbestedingen en opdrachten

Op TenderNed  kondigt het Rijksvastgoedbedrijf aanbestedingen voor opdrachten aan voor bouw en vastgoed. Daarbij horen ook opdrachten voor architecten en adviseurs. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedende overheidsdiensten en ondernemingen. Om mee te dingen naar opdrachten kun u zich aanmelden op TenderNed. U kunt daar contractdocumenten downloaden en een zoekprofiel maken. Met dit zoekprofiel bent u meteen op de hoogte van nieuwe aanbestedingen.

Meer informatie over regels voor aanbesteding  vindt u op Rijksoverheid.nl. Tenderned.nl geeft informatie over inschrijven op opdrachten en de aanbestedingsprocedure.

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf

In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf die nog níet op Tenderned.nl staan. In de inkoopplanning staat welke aanbestedingen gepland zijn, waar en hoe groot het project bij benadering wordt. De inkoopplanning is gebaseerd op de officiële jaaropdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf en geeft de markt inzicht in wat en waar iets gaat gebeuren en hoe groot het project is. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Procedures, modeldocumenten en voorwaarden voor aanbesteding

Voor het aanbesteden en verstrekken van opdrachten gebruikt het Rijksvastgoedbedrijf vastgestelde procedures en modeldocumenten. Voor de opdrachten gelden standaard contractvoorwaarden.

Regels en documenten aanbesteden

Contracten en clausules opdrachten

Elektronische handtekening

Sinds 1 juli 2017 is elektronisch aanbesteden of e-aanbesteden verplicht voor alle Europese aanbestedingsprocedures. Dat staat in de Aanbestedingswet 2012. Bij het Rijksvastgoedbedrijf geldt deze verplichting ook voor opdrachten die via een nationale of meervoudig onderhandse procedure worden aanbesteed. Hierdoor verloopt de hele aanbestedingsprocedure elektronisch via TenderNed.nl. Dit betekent dat ook aanmeldingen en inschrijvingen elektronisch moeten worden ingediend. Een digitale aanmelding of inschrijving moet voorzien zijn van een elektronische handtekening. Het Rijksvastgoedbedrijf accepteert de volgende elektronische handtekeningen:

  • de ingescande handtekening
  • de gekwalificeerde elektronische handtekening met betrouwbaarheidniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig).

Zie ook