Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf

In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf . De inkoopplanning is tot stand gekomen op verzoek van opdrachtnemers van het Rijksvastgoedbedrijf. Beoogd is de markt zo goed mogelijk inzicht te geven in de aan te besteden werkzaamheden. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Zo zouden de ontwikkelingen rond COVID-19 (net als Stikstof en PFAS) impact kunnen hebben op toekomstige opdrachten, en is nu nog niet goed te voorspellen wat die invloed zal zijn.

Om dit inzicht zo scherp mogelijk te krijgen werkt het Rijksvastgoedbedrijf aan een continue verbetering van de inkoopplanning. Speerpunten daarbij zijn: meer complete informatie en het vermelden van nog meer relevante gegevens.  In de planning zijn nu de verwachte opdrachten met een omvang van 5 mio of meer opgenomen. Het Rijksvastgoedbedrijf doet ook veel projecten met een kleinere omvang. Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt of we in de toekomst dit grensbedrag voor de inkoopplanning kunnen verlagen om zo nog meer inzicht te geven in de verwachte opdrachten. Dit keer is een kolom ‘Nieuw’ toegevoegd om te duiden welke projecten sinds de vorige publicatie nieuw vermeld zijn.